Skip to content Skip to navigation

[THÔNG BÁO] Kết luận cuộc họp Xét tặng giải thưởng “Nghiên cứu khoa học NEPTUNE” năm 2020

Nhằm mục đích tạo điều kiện, khuyến khích, động viên các tập thể và cá nhân trong toàn Trường có nhiều thành tích, công trình nghiên cứu khoa học công nghệ xuất sắc, mang lại hiệu quả và khả năng ứng dụng cao. Căn cứ nội dung biên bản họp Hội đồng Đào tạo & Khoa học Công nghệ Trường Đại học Hàng hải Việt Nam ngày 10/11/2020, PGS.TS. Phạm Xuân Dương - Chủ tịch Hội đồng đã chủ trì cuộc họp xét tặng giải thưởng “Nghiên cứu khoa học NEPTUNE” năm 2020, với sự tham dự của các thành viên trong Hội đồng.
Tại cuộc họp, Thư ký thường trực Hội đồng, Trưởng Phòng Khoa học - Công nghệ (KH-CN) đã báo cáo tóm tắt các số liệu Hồ sơ đăng ký tham gia xét tặng giải thưởng của các tập thể và cá nhân năm 2020. Từ các số liệu tổng hợp, các thành viên trong Hội đồng đã tham gia thảo luận, xem xét và đánh giá các công trình tham gia xét tặng dựa trên các tiêu chí xếp loại của Quy chế xét tặng giải thưởng Nghiên cứu khoa học NEPTUNE đã ban hành.
Hội đồng Đào tạo & Khoa học Công nghệ đã xét và lựa chọn ra được các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc nhất trong hoạt động nghiên cứu khoa học năm 2020. Kết quả xét tặng giải thưởng “Nghiên cứu khoa học Neptune” năm 2020 như sau:

1. Giải thưởng Tập thể:

2. Giải thưởng cá nhân:

3. Các nội dung bổ sung
- Giao cho Phòng Khoa học - Công nghệ, Thư ký thường trực Hội đồng Đào tạo & Khoa học Công nghệ tiến hành lập và triển khai thông báo tới các đơn vị trong toàn Trường về việc đăng ký sinh hoạt chuyên môn cho các cán bộ, viên chức và người lao động đang công tác tại Hội đồng trường, Ban Giám hiệu, các Phòng ban chức năng và các Viện quản lý về các Khoa/Viện chuyên môn trong Trường;
- Thống nhất tính điểm công trình quy đổi đối với đề tài khoa học công nghệ cấp Thành phố như đề tài khoa học công nghệ Cấp Bộ khi xét giải thưởng “Nghiên cứu khoa học NEPTUNE” trong các năm tiếp theo.
Hội đồng Đào tạo & Khoa học Công nghệ Nhà trường thông báo đến tất cả các đơn vị, tập thể và cá nhân được biết./.