Skip to content Skip to navigation

Thông báo Kết luận Hội nghị Giao ban Khối Khoa học Công nghệ quý I năm 2017

Sáng ngày 09/3/2017 tại Phòng Hội thảo Quốc tế số 1 đã diễn ra cuộc họp giao ban Khoa học Công nghệ quý I năm 2017. Đến dự với cuộc họp có đồng chí Phó Hiệu trưởng TS. Phạm Xuân Dương, Phòng Khoa học - Công nghệ và các đơn vị thuộc khối Khoa học Công nghệ của Nhà trường.

Tại cuộc họp, các đại biểu tham dự đã nghe đồng chí PGS.TS. Nguyễn Hồng Vân - Trưởng PPhòng Khoa học - Công nghệ trình bày báo cáo tình hình hoạt động khoa học công nghệ quý I và phương hướng hoạt động khoa học công nghệ trong quý II năm 2017. Báo cáo đã nêu các hoạt động khoa học công nghệ đã triển khai trong quý đầu năm 2017, các hoạt động liên quan đến công tác quản lý khoa học; hội nghị hội thảo; công tác in ấn và phát hành Tài liệu học tập cho sinh viên học kỳ 2 năm học 2016 - 2017 và tình hình biên tập xuất bản Tạp chí Khoa học Công nghệ Hàng hải.

Sau báo cáo là phần trao đổi, thảo luận của đại diện các đơn vị với các vấn đề liên quan đến tình hình giải ngân kinh phí các Đề tài, Dự án NCKH Cấp Nhà nước, Cấp Bộ,... và một số vấn đề liên quan đến hoạt động liêm chính học thuật thông qua phần mềm Turnitin.

Cuộc họp giao ban quý I đã diễn ra thành công với nhiều ý kiến đã được nêu và giải đáp cụ thể. 

Kết luận cuộc họp sẽ được Phòng Khoa học - Công nghệ tổng hợp và chuyển tới các đơn vị liên quan.