Skip to content Skip to navigation

THÔNG BÁO: Mời tham gia nghiên cứu an toàn giao thông xe máy năm 2017

Thực hiện Công văn 376/VP ngày 11/10/2017 của Văn phòng Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia về việc mời các trường đại học, các viện nghiên cứu, các doanh nghiệp, tổ chức nghiên cứu khoa học tham gia nghiên cứu an toàn giao thông xe máy năm 2017, Nhà trường thông báo đến các đơn vị nghiên cứu và đề xuất tham gia đăng ký. Mẫu đăng ký gửi về địa chỉ Văn phòng Ủy ban ATGT Quốc gia và Hiệp hội các nhà sản xuất Việt Nam trước 17h00 ngày 23/10/2017 qua địa chỉ hòm thư ntsc.vn@gmail.comsr_hk_dung@honda.com.vn đồng thời gửi email về phòng Khoa học - Công nghệ khcn@vimaru.edu.vn để tổng hợp thông tin (Mẫu đăng ký và hướng dẫn chi tiết được gửi theo công văn đính kèm).
Thủ trưởng các đơn vị thông báo đến CB, GV của đơn vị biết để tham gia đăng ký./.

File đính kèm: