Skip to content Skip to navigation

THÔNG BÁO: Mời tham gia viết bài tham dự Hội nghị Quốc tế NLU - India 2018 “1st INDO-ASEAN Conference on Innovative Approaches in Applied Sciences and Technologies

Theo Thư mời viết bài của Trường Đại học Nông Lâm Thành phố Hồ Chí Minh về việc tổ chức Hội nghị Quốc tế NLU - India 2018  “1st INDO-ASEAN Conference on Innovative Approaches in Applied Sciences and Technologies” sẽ được tổ chức tại trường Đại học Nông Lâm TPHCM từ ngày 13-17/6/2018. Nhà trường thông báo tới toàn thể cán bộ, giảng viên biết để tham gia viết bài tham dự Hội nghị.

Các bài báo tham dự hội nghị xin được gửi trực tiếp về Ban tổ chức trước ngày 10/5/2018 qua email: iAsT2018conference@hcmuaf.edu.vn và đồng thời gửi qua email: khcn@vimaru.edu.vn. Nội dung cụ thể về thể lệ, địa chỉ liên hệ và đăng ký gửi bài (xem thông báo chi tiết tại file đính kèm).

File đính kèm: