Skip to content Skip to navigation

THÔNG BÁO: Về việc tổ chức và tham gia viết bài cho Hội nghị KH&CN Cơ khí Động lực lần thứ XII

Trường Đại học Hàng hải Việt Nam nhận được Thông báo số 02 về việc tổ chức Hội nghị KH&CN Cơ khí Động lực lần thứ XII của Câu Lạc bộ Cơ khí Động lực, Nhà trường thông báo đến các cán bộ, giảng viên, các nhà khoa học biết để tham gia viết bài cho Hội nghị.
Thời gian tổ chức Hội nghị KH&CN lần thứ XII và thời hạn đăng ký tham gia viết bài được gửi trực tiếp về Hội nghị qua email: hnckdl12@tlu.edu.vn hoặc gửi trực tuyến qua website: http://hnckdl12.tlu.edu.vn/ và đồng thời gửi về Phòng KH-CN của Trường qua email khcn@vimaru.edu.vn (Nội dung chi tiết xem tại Thông báo đính kèm).
Nhận được thông báo, yêu cầu thủ trưởng các đơn vị thông báo rộng rãi tới các cán bộ, giảng viên của đơn vị mình biết để tham gia viết bài cho
Hội nghị./.