Skip to content Skip to navigation

THÔNG BÁO: Về việc đăng bài trên Tạp chí Khoa học - Công nghệ Hàng hải số 55 (08/2018)

Nhân dịp chào mừng năm học mới 2018-2019, Nhà trường xuất bản Tạp chí “Khoa học Công nghệ Hàng hải” số 55 (08/2018) và để kịp thời cho việc biên tập và phát hành Tạp chí vào tháng 08/2018, Phòng Khoa học - Công nghệ thông báo tới các đơn vị các Giảng viên, nhà khoa học tham gia viết bài.
Các bài báo được gửi về Văn phòng Tạp chí Khoa học - Công nghệ Hàng hải trước ngày 30/06/2018 để Ban biên tập tiến hành thủ tục phản biện theo quy định trước khi phát hành.
Thủ tục gửi đăng tạp chí bao gồm:
- 01 bản in bài báo (theo đúng thể lệ bài đăng) có chữ ký tác giả và ghi rõ ngày nộp bài;
- Lệ phí kiểm tra sự trùng lặp theo quy định của BQL phần mềm Turnitin;
- 01 file điện tử của bài báo (theo đúng thể lệ bài đăng) được gửi qua email: jmst@vimaru.edu.vn.
Nhận được thông báo này, Ban biên tập Tạp chí đề nghị thủ trưởng các đơn vị thông báo rộng rãi tới các cán bộ, giảng viên của đơn vị mình biết để viết bài tham gia Tạp chí.
Mọi thông tin chi tiết xin liên hệ tại Văn phòng Tạp chí KHCN Hàng hải, Phòng 206B, Tầng 2 Nhà A1. ĐT: 0225.3829111.