Skip to content Skip to navigation

[THÔNG BÁO] Về việc đăng ký nhóm nghiên cứu mạnh Trường Đại học Hàng hải Việt Nam năm 2022

         Thực hiện kế hoạch hoạt động khoa học và công nghệ năm học 2022-2023, Nhà trường thông báo đến các đơn vị trong toàn Trường việc triển khai đăng ký nhóm nghiên cứu mạnh (giai đoạn 2023-2025) .
        Kính đề nghị các đơn vị thông báo rộng rãi tới các nhà khoa học thuộc đơn vị mình tiến hành đăng ký theo hướng dẫn tại Quy định về Quy chế tổ chức và hoạt động nhóm nghiên cứu mạnh Trường Đại học Hàng hải Việt Nam (ban hành theo Quyết định số: 1828/QĐ-ĐHHHVN ngày 20/9/2022 của Hiệu trưởng Trường Đại học Hàng hải Việt Nam).
Các Quyết định nêu trên và biểu mẫu kèm theo được đăng tải trên website Phòng Khoa học - Công nghệ: http://www.khcn.vimaru.edu.vn/ (mục Nhóm nghiên cứu mạnh - Biểu mẫu).
Hồ sơ đăng ký nhóm nghiên cứu mạnh bao gồm:
- Đơn đăng ký nhóm nghiên cứu mạnh (Mẫu 01);
- Bản thuyết minh nhóm nghiên cứu mạnh (Mẫu 02);
- Lý lịch khoa học của trưởng nhóm và các thành viên chính (Mẫu 03);
- Danh sách trích ngang các cộng tác viên (nếu có - Mẫu 04).
        Hồ sơ đăng ký nộp về Phòng Khoa học - Công nghệ Phòng 206B, tầng 2, Nhà A1 (chuyên viên phụ trách: ThS. Nguyễn Trung Kiên (A), điện thoại: 0909091860), bản điện tử gửi qua email: khcn@vimaru.edu.vn.
        Hạn cuối cùng nộp hồ sơ trước 16h00 ngày 28 tháng 10 năm 2022.
        Đề nghị lãnh đạo các đơn vị quan tâm, triển khai thực hiện./.
File đính kèm: