Skip to content Skip to navigation

THÔNG BÁO: Về việc hỗ trợ đăng ký bảo hộ sáng chế/giải pháp hữu ích của Cục Sở hữu trí tuệ

Phòng Khoa học - Công nghệ đã nhận được Công văn Số: 8585/SHTT-TSTT ngày 03/8/2018 về việc hỗ trợ đăng ký bảo hộ sáng chế/giải pháp của Cục Sở hữu trí tuệ - Bộ Khoa học và Công nghệ.

Trong khuôn khổ Chương trình phát triển tài sản trí tuệ giai đoạn 2016-2020, Cục Sở hữu trí tuệ đã triển khai thông báo về việc hỗ trợ đăng ký bảo hộ sáng chế/giải pháp hữu ích tại Việt Nam đối với các giải pháp kỹ thuật, cụ thể như sau:

(i) Đối tượng được hỗ trợ:

Các tổ chức, cá nhân Việt Nam có giải pháp kỹ thuật đáp ứng các yêu cầu sau đây:

- Có khả năng đáp ứng các yêu cầu bảo hộ sáng chế/giải pháp hữu ích;

- Có khả năng áp dụng vào thực tiễn các hoạt động sản xuất, kinh doanh;

- Chưa nộp đơn đăng ký bảo hộ sáng chế/giải pháp hữu ích;

- Chưa/không được hỗ trợ đăng ký bảo hộ sáng chế/giải pháp hữu ích từ nguồn Ngân sách Nhà nước.

(ii) Nội dung hỗ trợ:

- Tra cứu tài liệu kỹ thuật có liên quan phục vụ việc đăng ký;

- Hoàn thiện Hồ sơ đăng ký bảo hộ sáng chế/giải pháp hữu ích: lập bản mô tả, tờ khai và các tài liệu cần thiết khác;

- Hướng dẫn nộp Hồ sơ đăng ký bảo hộ sáng chế/giải pháp hữu ích.

(iii) Kinh phí hỗ trợ:

Hỗ trợ 100% kinh phí thực hiện các công việc: tra cứu tài liệu kỹ thuật, lập và hoàn thiện Hồ sơ đăng ký bảo hộ sáng chế/giải pháp hữu ích.

(iv) Quy định về việc gửi và tiếp nhận Phiếu đề xuất hỗ trợ:

- Các tổ chức, cá nhân có nhu cầu gửi Phiếu đề xuất hỗ trợ đăng ký bảo hộ sáng chế/giải pháp hữu ích theo mẫu quy định (bản giấy và bản điện tử) về địa chỉ:

Cục Sở hữu trí tuệ

Chương trình phát triển tài sản trí tuệ,

386 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: 024.35571843; Email: tthotrotuvan@noip.gov.vn

đồng thời cc về email phòng Khoa học - Công nghệ: khcn@vimaru.edu.vn để lưu và tổng hợp.

- Thời gian nhận Phiếu đề xuất hỗ trợ: trước 15h00 ngày 6/9/2018.

- Các tổ chức, cá nhân có thể gửi nhiều đề xuất hỗ trợ. Tuy nhiên, do nguồn kinh phí hạn chế, trong năm 2018, Cục Sở hữu trí tuệ chỉ xem xét lựa chọn để hỗ trợ cho mỗi tổ chức, cá nhân 01 giải pháp kỹ thuật.

Mọi chi tiết xin liên hệ: Ông Nguyễn Anh Tuấn, Trung tâm Phát triển tài sản trí tuệ, Cục Sở hữu trí tuệ, điện thoại: 0904712355, email: atuan.noip@gmail.com.

Nhận được thông báo này, yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị triển khai rộng rãi tới các CB, GV của đơn vị mình biết để phối hợp thực hiện./.

File đính kèm: