Skip to content Skip to navigation

THÔNG BÁO: Về việc mời viết bài cho Hội thảo Quốc tế AHRD 2019

Trường Đại học Hàng hải Việt Nan đã nhận được Công văn số 270/ĐHNT-QLKH về việc mời viết bài cho Hội thảo Quốc tế AHRD 2019 do Trường Đại học Ngoại thương phối hợp cùng Tổ chức Phát triển nguồn nhân lực (Society for Human Resource Management (SHRM)) của Hoa kỳ tổ chức Hội thảo quốc tế với chủ đề "Human Resource Development: Innovation and Evolution in the Digital Era". Các nội dung cụ thể xin mời xem tại website Hội thảo: http://ahrdhanoi2019.ftu.edu.vn/
Phòng Khoa học - Công nghệ kính chuyển tới các Khoa/Viện để triển khai rộng rãi đến các cán bộ, giảng viên tại đơn  vị để đăng ký tham gia.

File đính kèm: