Skip to content Skip to navigation

Thông báo Về việc tham gia viết bài cho Hội nghị Khoa học - Công nghệ toàn quốc về Cơ khí động lực 2017

Hội nghị KH-CN toàn quốc về Cơ khí – Động lực năm 2017 (CK2017) của Trường Đại học Bách Khoa, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh là diễn đàn để các nhà khoa học, các bạn đồng nghiệp trao đổi, thông báo kết quả nghiên cứu khoa học, ứng dụng và chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực Cơ khí-Động lực.

Theo Thông báo số 1 ngày 19/4/2017 của Trường Đại học Bách Khoa, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh về việc mời tham gia viết bài cho Hội nghị CK 2017, Nhà trường thông báo tới toàn thể cán bộ, giảng viên biết để tham gia viết bài cho Hội nghị.
Thời gian dự kiến: Ngày 14 tháng 10 năm 2017
Địa điểm: Trường Đại học Bách Khoa TP. Hồ Chí Minh
Thể lệ, địa chỉ liên hệ và đăng ký gửi báo cáo tham dự (đề nghị xem file đính kèm).