Skip to content Skip to navigation

Thông báo Về việc tham gia viết bài cho Hội nghị Khoa học “Đào tạo và nghiên cứu khoa học hướng tới cách mạng công nghiệp 4.0”

Hội nghị Khoa học “Đào tạo và nghiên cứu khoa học hướng tới cách mạng công nghiệp 4.0” của Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông được tổ chức nhân dịp kỷ niệm 20 năm thành lập Học viện (1997-2017). Theo Thông báo 387/TB-HV ngày 05/6/2017 của Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông về việc mời tham gia viết bài cho Hội nghị, Nhà trường thông báo tới toàn thể cán bộ, giảng viên biết để tham gia viết bài cho Hội nghị.
Thời gian dự kiến: Ngày 08/9/2017
Địa điểm: Hà Nội
Thể lệ, địa chỉ liên hệ và đăng ký gửi bài tham dự (xem thông báo chi tiết đính kèm).

File đính kèm: