Skip to content Skip to navigation

[THÔNG BÁO] Về việc tiếp nhận các dự án/ ý tưởng khởi nghiệp đổi mới sáng tạo năm 2024

        Căn cứ Thông báo 163/SKHCN-PTCN ngày 24/01/2024 của Sở khoa học và công nghệ thành phố Hải Phòng về việc tiếp nhận các dự án/ý tưởng khởi nghiệp đổi mới sáng tạo năm 2024, Nhà trường thông báo tới các đơn vị một số nội dung hướng dẫn chi tiết của Sở Khoa học và Công nghệ để đề xuất đăng ký các dự án/ ý tưởng khởi nghiệp đổi mới sáng tạo năm 2024 (nội dung hướng dẫn chi tiết xem Thông báo 163/SKHCN-PTCN gửi kèm).
         Hồ sơ đăng ký 01 bộ hồ sơ gồm:
        - 01 Bản mô tả dự án/ý tưởng (Theo mẫu số 01, 02 gửi kèm theo. Trong đó: Mẫu số 01 dành cho Doanh nghiệp, Mẫu số 02 dành cho Cá nhân/nhóm cá nhân).
        - Các tài liệu chứng minh (phô tô công chứng): Giấy phép Đăng ký kinh doanh (nếu có), chứng minh nhân dân chủ dự án và các giấy tờ khác do các cơ quan nhà nước cấp (như Giấy chứng nhận hợp đồng chuyển giao công nghệ, Đăng ký kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học công nghệ, Bằng độc quyền sáng chế…).
        Các hồ sơ đề xuất (theo quy đinh tại Thông báo 163/SKHCN-PTCN) được gửi trực tiếp về Phòng Khoa học - Công nghệ, phòng 206B, nhà A1 bằng văn bản và qua email: khcn@vimaru.edu.vn trước 17h00 ngày 20/3/2024 để Nhà trường tổng hợp xét duyệt gửi về Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Hải Phòng theo quy định.
         Mọi chi tiết liên hệ với Phòng Khoa học - Công nghệ, điện thoại 0225.3829111 để được hỗ trợ.
         Vui lòng xem chi tiết thông báo tại file đính kèm./.