Skip to content Skip to navigation

Thông báo Về việc viết bài cho Hội nghị Khoa học thường niên năm 2017 của Trường ĐH Thủy Lợi

Theo Thông báo 278/ĐHTL-KHCN ngày 27 tháng 03 năm 2017 của Trường Đại học Thủy lợi về việc tổ chức Hội nghị Khoa học thường niên năm 2017 sẽ được tổ chức vào ngày 17 tháng 11 năm 2017 với mục đích giới thiệu các kết quả nghiên cứu, trao đổi và hợp tác giải quyết các vấn đề đặt ra thuộc các lĩnh vực Công trình; Kỹ thuật Tài nguyên nước; Thủy văn – Thủy lực; Năng lượng; Kinh tế và Quản lý; Cơ khí; Môi trường; Công nghệ thông tin và Tính toán khoa học; Khoa học xã hội, Nhà trường thông báo tới toàn thể cán bộ, giảng viên biết để tham gia viết bài cho Hội nghị.
Các bài báo đạt chất lượng sẽ được in trong Tuyển tập Hội nghị Khoa học thường niên năm 2017 của Trường ĐH Thủy Lợi (có chỉ số ISBN).
Hạn cuối cùng gửi bài: 15/8/2017
Bài viết xin được gửi trực tuyến tại website: http://hntn.tlu.edu.vn
Mọi thông tin chi tiết xin liên hệ tại Phòng Khoa học Công nghệ, Trường Đại học Thủy lợi, số 175 Tây Sơn, Đống Đa, Hà Nội. Điện thoại: 04.38534198; Email: khcn@tlu.edu.vn
Nhận được thông báo này, thủ trưởng các đơn vị thông báo rộng rãi tới các CB, GV của đơn vị mình biết để tham gia và viết bài cho Hội nghị./.