Skip to content Skip to navigation

[THÔNG BÁO] Về việc viết bài cho Hội nghị Khoa học và Công nghệ Cơ khí - Động lực lần thứ XIV

Câu lạc bộ Cơ khí - Động lực được thành lập và đi vào hoạt động từ năm 2008 đến nay, Câu lạc bộ đã tập hợp được số lượng lớn các Trường đào tạo - Học Viện - Viện - Trung tâm cùng đông đảo các nhà khoa học, các nhà nghiên cứu, các chuyên gia trong lĩnh vực Cơ khí - Động lực tham gia, góp tiếng nói rất quan trọng trong giới khoa học nói riêng và sự nghiệp giáo dục đào tạo nước nhà nói chung. Đây thực sự là ngôi nhà chung, là diễn đàn rộng lớn và sân chơi bổ ích của các cơ sở đào tạo nghiên cứu và doanh nghiệp về Cơ khí - Động lực trong việc trao đổi thông tin, chia sẻ những kinh nghiệm quý báu về các lĩnh vực nghiên cứu khoa học, hợp tác quốc tế, đào tạo nguồn nhân lực, chuyển giao công nghệ. Trường Đại học Hàng hải Việt Nam vinh dự được Câu lạc bộ phân công phối hợp chủ trì tổ chức Hội nghị Khoa học và Công nghệ Cơ khí - Động lực lần thứ XIV, năm 2021.

Thời gian: Dự kiến Hội nghị Khoa học và Công nghệ lần thứ XIV sẽ tổ chức trong 02 ngày vào Tháng 10/2021.

Địa điểm: Trường Đại học Hàng hải Việt Nam.

Trong khuôn khổ Hội nghị, Ban tổ chức hội nghị xin thông báo tới các cán bộ giảng viên, nhà khoa học quan tâm và viết bài tham dự hội nghị với các chủ đề sau:

+ Trao đổi kết quả đào tạo, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ, sản xuất kinh doanh trong lĩnh vực Cơ khí - Động lực và các lĩnh vực có liên quan.

+ Đề xuất, thảo luận về công tác định hướng đào tạo, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực Cơ khí - Động lực giai đoạn 2020-2025 tiếp theo kết quả đạt được từ Hội nghị lần thứ 13;

+ Thúc đẩy hợp tác giữa các nhà khoa học thuộc các Trường, Viện nghiên cứu, các chủ doanh nghiệp trong lĩnh vực Cơ khí - Động lực.

Các bài báo khoa học đảm bảo chất lượng, đã qua phản biện sẽ được lựa chọn công bố trên Tạp chí Khoa học Công nghệ Hàng hải (ISSN: 1859-316X) Số đặc biệt, thuộc danh mục Tạp chí khoa học được Hội đồng Giáo sư Nhà nước tính điểm. Thời gian và cách thức nộp bản thảo bài báo như sau:          

+ Nộp tóm tắt bài báo: trước 31/5/2021 (Form tóm tắt bài báo được đính kèm thông báo này);

+ Nộp toàn văn bài báo: trước 30/6/2021;

+ Thông báo kết quả phản biện: trước 16/8/2021;

+ Nộp toàn văn bài báo sau phản biện: trước 30/8/2021.

Báo cáo tóm tắt và toàn văn gửi về Ban Thư ký qua địa chỉ email: hnckdl14@vimaru.edu.vn.

Mọi thông tin chi tiết liên hệ số điện thoại Ban thư ký: 02253.829.111/ 0983.065.085.

Phòng KH-CN kính đề nghị Thủ trưởng các đơn vị khẩn trương thông báo đến toàn thể các cán bộ, giảng viên, các nhà khoa học có quan tâm của đơn vị mình để biết và viết bài tham dự hội nghị.

 

File đính kèm: