Skip to content Skip to navigation

[THÔNG BÁO] Về việc viết bài cho Hội nghị Khoa học và Triển lãm quốc tế Điều khiển & Tự động hóa lần thứ 7 - VCCA 2024

       Trường Đại học Hàng hải Việt Nam phối hợp với Hội Tự động hóa Việt Nam, Sở Khoa học Công nghệ Tp. Hải Phòng, Liên hiệp các Hội Khoa học Kỹ thuật Tp. Hải Phòng đồng tổ chức Hội nghị Khoa học và Triển lãm quốc tế về Điều khiển & Tự động hóa lần thứ 7 VCCA-2024 tại Hải Phòng, cụ thể như sau:
1. Thời gian: Dự kiến 02 ngày 10-11/5/2024.
2. Địa điểm: Khu Hiệu bộ, Trường Đại học Hàng hải Việt Nam.
3. Nội dung Hội nghị:
Hội nghị gồm 2 nội dung chính: Hội nghị Khoa học và Triển lãm quốc tế trong lĩnh vực Điều khiển, Tự động hóa.
3.1. Các lĩnh vực của Hội nghị Khoa học
- Tự động hóa: Cảm biến và cơ cấu chấp hành, I/O thông minh; Hệ thống tự động hóa tích hợp toàn diện; Các hệ SCADA/HMI, DCS, CAD/ CAM/CIM/CNC; Hệ thống nhúng, công nghệ PLC, PXI, IPC; Mô hình hóa và mô phỏng quá trình sản xuất; Điều khiển quá trình công nghệ; Tự động hóa phòng thí nghiệm; Hệ thống đo lường thông minh; Mạng đo và điều khiển; Phần mềm tự động hóa; Vi xử lý, SOC, DSP, FPGA, ASIC trong điều khiển; Điện tử công suất; Internet of things; Big data; Sensor networks; Trí tuệ nhân tạo.
- Điều khiển học: Lý thuyết hệ thống; Lý thuyết điều khiển; Hệ phi tuyến; Các hệ rời rạc, hệ lai; Mô hình hóa và mô phỏng; Điều khiển tối ưu; Nhận dạng hệ thống; Lọc và ước lượng trạng thái; Điều khiển thích nghi và các hệ học; Điều khiển bền vững; Điều khiển thông minh, hệ mờ, hệ chuyên gia, mạng nơ-ron, thuật toán gien; Điều khiển chuyển động; Điều khiển điện tử công suất; Mô hình hóa và điều khiển rô bốt công nghiệp; Điều khiển xe tự hành, rô bốt di động; Điều khiển các hệ sinh học; Điều khiển trên cơ sở thông tin hình ảnh; Điều khiển trên cơ sở ngôn ngữ tự nhiên, tư thế và hành vi; Các hệ điều khiển kích cỡ micro và nano; Điều khiển các loại máy điện, truyền động và hệ thống năng lượng;
- Nghiên cứu ứng dụng: Các giải pháp chuyển đổi số: Chính quyền số, kinh tế số và xã hội số; Thành phố thông minh; Hệ thống điều khiển giao thông thông minh; Điều khiển quá trình trong nhà máy; Tự động hóa trong công nghiệp tàu thủy; Tự động hóa  trong cấp nước và nước thải; Tự động hóa cao ốc, nhà thông minh; Tự động hóa trong hầm mỏ, khai thác khoáng sản và luyện kim; Tự động hóa trong chế tạo máy; Tự động hóa trong lĩnh vực năng lượng, điện năng và năng lượng tái tạo; Ứng dụng điều khiển trong lĩnh vực hàng không vũ trụ; Ứng dụng trong an ninh, quốc phòng; Ứng dụng trong giáo dục và đào tạo; Ứng dụng trong phòng chống thiên tai và xử lý ô nhiễm môi trường; Điều khiển - giám sát cho hệ thống chống ngập thành phố; Các ứng dụng khác…
3.2. Các chủ đề của Triển lãm quốc tế và Diễn đàn doanh nghiệp
- Thành phố thông minh; Nông nghiệp thông minh.
- Tự động hóa và chuyển đổi số hướng tới quản trị Doanh nghiệp toàn diện và sản xuất thông minh;
- Các công nghệ và giải pháp thông minh trong lĩnh vực giao thông, y tế, giáo dục, an ninh, năng lượng tái tạo, bảo vệ môi trường…
- Các sản phẩm công nghệ cao và giải pháp thông minh khác.
4. Bài báo khoa học 
          Bài báo khoa học tham dự tại Hội nghị khoa học là công trình công bố các kết quả nghiên cứu và ứng dụng mới bằng tiếng Việt hoặc tiếng Anh theo định dạng của Hội nghị VCCA-2024.
Thời hạn gửi bài như sau:
- Nộp toàn văn báo cáo:   31/5/2023 - 31/12/2023.
- Thông báo chấp nhận bài:   31/01/2024 - 15/3/2024.
- Nộp bài đã hoàn thiện:   16/3/2024 - 15/4/2024.
- Đăng ký tham dự Hội nghị:  16/4/2024 - 05/5/2024.
Toàn văn bài báo gửi trực tuyến theo đường link của Hội thảo dưới đây, đồng thời gửi file điện tử theo địa chỉ email: khcn@vimaru.edu.vn để tổng hợp:  https://easychair.org/conferences/?conf=vcca2024.
Hiệu trưởng yêu cầu Thủ trưởng các Khoa/Viện chuyên môn trong trường thông báo rộng rãi đến các nhà khoa học, các cán bộ, giảng viên và tham gia viết bài cho Hội nghị. Thông tin chi tiết về Hội nghị được đính kèm Thông báo này hoặc liên hệ với Phòng Khoa học - Công nghệ, 206C, nhà A1, Khu Hiệu bộ (CV Nguyễn Trung Kiên B, điện thoại: 0945814581).
Chi tiết vui lòng xem file đính kèm./.
File đính kèm: