Skip to content Skip to navigation

[THÔNG BÁO] Về việc viết bài tham gia Hội nghị khoa học quốc tế về cơ khí tiên tiến, tự động hóa và phát triển bền vững AMAS2021

Nhà trường nhận được Thông báo mời viết bài tham dự Hội nghị quốc tế về cơ khí tiên tiến, tự động hóa và phát triển bền vững AMAS2021 (The International Conference on Advanced Mechanical Engineering, Automation and Sustainable Development 2021) với chủ đề “Hội thảo Quốc tế về Vật liệu, Máy và Phương pháp phát triển bền vững Special Editon International Conference on Material, Machines and Methods for Sustainable Development (MMMS2021)” do Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên phối hợp với Hội nghiên cứu biên tập công trình Khoa học và Công nghệ Việt Nam phối hợp tổ chức (Thông tin chi tiết của Hội nghị được gửi kèm Thông báo này). Đề nghị lãnh đạo các Khoa/Viện thông báo rộng rãi đến các cán bộ giảng viên, các nhà khoa học, học viên, sinh viên thuộc đơn vị mình biết để tham gia viết bài và tham dự Hội nghị.
Các thông tin chính của Hội nghị:
1. Các chủ đề chính:
+ Kỹ thuật cơ khí, tự động hóa.
+ Điện-Điện tử và truyền thông.
+ Công nghệ thông tin.
+ Khoa học vật liệu.
+ Quản lý năng lượng.
+ Năng lượng tái tạo, nhiên liệu thay thế.
+ Công nghệ may và thời trang.
+ Hệ thống sản xuất công nghiệp
+ Công nghệ hóa học, thức ăn và môi trường
+ Kinh tế, tài chính.
2. Thời gian, địa điểm tổ chức Hội thảo:
+ Thời gian: Ngày 04 đến 07 tháng 11 năm 2021.
+ Địa điểm tổ chức: Thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh, Việt Nam.
3. Các mốc thời gian chính của Hội nghị:
+ Thời hạn nộp tóm tắt: 15/05/2021.
+ Thông báo chấp nhận tóm tắt: 15/06/2021
+ Thời hạn báo cáo đầy đủ: 15/07/2021.
+ Thông báo chấp nhận báo cáo đầy đủ:15/09/2021.
+ Đăng ký tham dự hội nghị: 01/10/2021.
+ Ngày diễn ra hội nghị: 04-07/11/2021.
Thông tin chi tiết về Hội nghị, xin vui lòng liên hệ:
PGS.TS. Đỗ Anh Tuấn - Phó Trưởng phòng Quản lý khoa học và Hợp tác quốc tế, Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên; Email: tuandoanh.vn@gmail.com.
PGS.TS. Trần Thế Văn - Phó Trưởng khoa Cơ khí, Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên; Email: amas2021.utehy@gmail.com.
Trân trọng thông báo ./.