Skip to content Skip to navigation

[THÔNG BÁO] Về việc viết bài tham gia Hội thảo khoa học quốc gia “Một số vấn đề chọn lọc của công nghệ thông tin và truyền thông” - VNICT 2021

Nhà trường nhận được Thông báo mời viết bài tham dự Hội thảo khoa học quốc gia VNICT 2021 do Trường Đại học Công nghệ Thông tin và truyền thông phối hợp với Viện Công nghệ thông tin tổ chức với chủ đề “Trí tuệ nhân tạo trong chuyển đổi số” (Thông tin chi tiết của Hội thảo được gửi kèm).

Đề nghị lãnh đạo các Khoa/Viện thông báo rộng rãi đến các cán bộ giảng viên, các nhà khoa học, học viên, sinh viên có quan tâm thuộc đơn vị mình tham gia viết bài và dự Hội thảo.

Các thông tin chính của Hội thảo:

1. Thời gian, địa điểm tổ chức Hội thảo:

+ Thời gian: 13 và 14/12/2021.

+ Địa điểm tổ chức: Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông - Đại học Thái Nguyên, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên. 

2. Các mốc thời gian chính của Hội thảo:

+ Thời hạn nộp toàn văn báo cáo: 30/07/2021.

+ Thông báo chấp nhận báo cáo: 30/09/2021.

+ Đăng ký tham dự hội thảo: 25/11/2021 - 5/12/2021.

+ Ngày diễn ra hội nghị: 13 và 14/12/2021.

Thông tin chi tiết về Hội thảo, xin vui lòng liên hệ Phòng Khoa học - Công nghệ, 206B, nhà A1, Khu Hiệu bộ, Trường Đại học Hàng hải Việt Nam (CV Phạm Tâm Thành, email: phamtamthanh@vimaru.edu.vn, điệnthoại: 0904.922.923).