Skip to content Skip to navigation

THÔNG BÁO: Về việc xây dựng kế hoạch thực hiện Chương trình hợp tác giữa Bộ GTVT với Bộ TNMT năm 2018

Thực hiện Công văn 3005/BGTVT-MT ký ngày 26/3/2018 của Bộ Giao thông Vận tải về việc xây dựng kế hoạch thực hiện Chương trình hợp tác giữa Bộ Giao thông vận tải với Bộ Tài nguyên và Môi trường năm 2018, Nhà trường thông báo tới các đơn vị một số nội dung hướng dẫn xây dựng kế hoạch thực hiện Chương trình như sau (xem công văn đính kèm).
Nội dung đề xuất được gửi về Phòng Khoa học – Công nghệ bằng văn bản và qua email: hienkhcndhhh@gmail.com trước 17h00 ngày 03/04/2018 để Nhà trường tổng hợp và gửi về Bộ GTVT theo quy định.
Để biết thêm các thông tin chi tiết, đề nghị các đơn vị liên hệ trực tiếp với Phòng KH-CN (ĐT: 02253.829111).
Chi tiết công văn xin mời xem file đính kèm.