Skip to content Skip to navigation

[THÔNG BÁO]: Về việc xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2020

Căn cứ Công văn số 12/HĐGSNN ký ngày 14/02/2020 của Văn phòng Hội đồng Giáo sư nhà nước về việc thông báo lịch xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2020, Hiệu trưởng yêu cầu cán bộ, giảng viên trong toàn Trường đối chiếu các tiêu chuẩn và điều kiện của người được xét công nhận chức danh GS, PGS để ghi tên đăng ký xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2020 về Phòng Khoa học - Công nghệ.
Đề nghị ứng viên ghi tên xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2020 tại Trường Đại học Hàng hải Việt Nam (theo mẫu BM-ĐK-GS/PGS) và gửi về Phòng Khoa học - Công nghệ (bản điện tử gửi về email: hdgscs@vimaru.edu.vn) trước 17g00, ngày 13/3/2020.
Hồ sơ đăng ký xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS nộp về Phòng Khoa học - Công nghệ, hạn cuối vào ngày 25/5/2020 (lịch xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS theo Công văn đính kèm).
Thông tin chi tiết xin liên hệ tại Phòng Khoa học - Công nghệ hoặc xem thêm thông tin trên website: http://hdgsnn.gov.vn/

File đính kèm: