Skip to content Skip to navigation

Thông báo: V/v đăng bài trên Tạp chí KHCN Hàng hải số Tiếng Anh

Được sự đồng ý của Bộ Thông tin và Truyền thông theo Công văn 1930/BTTT-CBC ngày 06/6/2017 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc bổ sung ngôn ngữ tiếng Anh Tạp chí Khoa học Công nghệ Hàng hải và được phép xuất bản 01 kỳ bằng tiếng Anh trong số 04 kỳ/năm của Giấy phép được cấp cho Tạp chí Khoa học Công nghệ của Trường Đại học Hàng hải Việt Nam, Ban biên tập thông báo tới các đơn vị, các nhà khoa học, các giảng viên tham gia viết bài cho Tạp chí.
Các bài báo được gửi về Phòng Khoa học – Công nghệ để Ban biên tập gửi phản biện theo quy định trước khi phát hành (các bài báo trình bày theo thể lệ đã quy định, kèm theo 1 bản in và qua email khcn.dhhh@gmail.com).
Nhận được thông báo này, Ban biên tập Tạp chí đề nghị thủ trưởng các đơn vị thông báo rộng rãi tới các CB, GV của đơn vị mình biết để viết bài tham gia Tạp chí.
Mọi thông tin chi tiết xin liên hệ tại Văn phòng Tạp chí KHCN Hàng hải, Phòng 206B, Tầng 2 Nhà A1. ĐT: 0225.3829111.

Văn bản chi tiết xin mời xem file đính kèm./.