Skip to content Skip to navigation

THÔNG BÁO: V/v đăng ký tham gia xét tặng giải thưởng NCKH NEPTUNE năm học 2016-2017

Căn cứ Kế hoạch công tác năm học 2017 - 2018 của Nhà trường; Căn cứ  kết quả thực hiện các công trình nghiên cứu khoa học của các đơn vị thuộc Trường trong năm học 2016 - 2017; Căn cứ Thể lệ xét tặng Giải thưởng NCKH “NEPTUNE” của Trường, Nhà trường thông báo tới các đơn vị về việc xét tặng giải thưởng như sau:
-  Để việc xét tặng giải thưởng được thuận lợi, nhanh chóng và chính xác, đề nghị Thủ trưởng các đơn vị phổ biến, triển khai kế hoạch tham gia đăng ký xét tặng giải thường NCKH Neptune năm học 2016-2017 tới các tập thể, cá nhân trong đơn vị mình;
- Giải thưởng Neptune được trao cho các Tập thể, Cá nhân có công trình NCKH xuất sắc nhất trong năm học 2016 - 2017. Các công trình của Tập thể, Cá nhân được tham gia xét tặng bao gồm: Công trình NCKH cấp Nhà nước, cấp Bộ, cấp Thành phố, cấp Trường, bài báo,… đã đạt được thành tích xuất sắc và có ứng dụng thực tiễn.
Hồ sơ đăng ký xét tặng bao gồm:
+ Đơn của Tập thể đăng ký tham gia xét tặng giải thưởng NETUNE (mẫu 1 và bảng kê khai các công trình kèm minh chứng cụ thể đối với các công trình);
+ Đơn của Cá nhân đăng ký tham gia xét tặng giải thưởng NETUNE (mẫu 2 và bảng kê khai các công trình kèm minh chứng cụ thể đối với các công trình), gồm thuyết minh, tóm tắt thuyết minh, sản phẩm của công trình (ghi vào đĩa CD-R hoặc USB nếu có), bản phản biện công trình hoặc văn bản công nhận tính ứng dụng thực tế của công trình.
Yêu cầu các đơn vị nộp hồ sơ đăng ký tham gia xét tặng giải thưởng NEPTUNE về Phòng KH-CN (email: khcn.dhhh@gmail.com) trước ngày 17h00 ngày 10/10/2017.

Chi tiết xin mời xem tại file đính kèm.
Để biết thêm thông tin chi tiết, đề nghị các đơn vị liên hệ trực tiếp với Phòng KHCN (ĐT: 02253.829111)./.

File đính kèm: