Skip to content Skip to navigation

Thông báo: V/v giải thưởng Công trình nghiên cứu xuất sắc và Bài nghiên cứu về Biển Đông năm 2017

Căn cứ Công văn số 69/QBĐ-HĐQL về việc Giải thưởng Công trình nghiên cứu xuất sắc về Biển Đông năm 2017 và Công văn số 71/QBĐ-HĐQL về việc Giải thưởng Bài nghiên cứu Biển Đông năm 2017 của Quỹ Hỗ trợ Nghiên cứu Biển Đông ngày 27/4/2017. Nhà trường thông báo tới toàn thể cán bộ, giảng viên, sinh viên và học viên tham gia xét tặng giải thưởng như sau:
1. Giải thưởng "Công trình nghiên cứu Biển Đông xuất sắc năm 2017" dành cho các học giả, nhà nghiên cứu về Biển Đông trong và ngoài nước.
Cơ cấu giải thưởng: Giải thưởng có 03 giải, gồm chứng chỉ và tiền thưởng trị giá 50 triệu VNĐ/giải.
Tiêu chí bình chọn: Công trình tham dự giải thưởng cần phải có mục tiêu nghiên cứu rõ ràng, phương pháp nghiên cứu phù hợp, có tính mới trong nội dung nghiên cứu; nghiên cứu có tính ứng dụng thực tiễn cao hoặc mở ra hướng nghiên cứu mới nhằm phục vụ lợi ích của Việt Nam ở Biển Đông. Công trình phải đảm bảo thực hiện đẩy đủ các quy định về bảo hộ quyền tác giả và quyền sở hữu trí tuệ, đáp ứng đầy đủ các tiêu chí theo quy định chung của bài viết nghiên cứu khoa học (về hình thức trình bày, bố cục, mục tiêu nghiên cứu, nội dung và phương pháp nghiên cứu, nguồn trích dẫn,…).
Phụ lục Giải thưởng Công trình nghiên cứu xuất sắc về Biển Đông năm 2017 được đính kèm theo Thông báo này.
2. Giải thưởng “Bài nghiên cứu về Biển Đông năm 2017” dành cho nghiên cứu sinh, sinh viên, học viên đang học tập trong các trường đại học, cao đẳng, viện nghiên cứu trong và ngoài nước có bài nghiên cứu về Biển Đông thuộc thể loại: chuyên đề nghiên cứu, khóa luận tốt nghiệp,...
Cơ cấu giải thưởng: Giải thưởng có 13 giải, gồm chứng chỉ và tiền thưởng (trong đó 10 giải xuất sắc có giá trị 15 triệu VNĐ/giải và 03 giải đặc biệt xuất sắc có trị giá 20 triệu VNĐ/giải).
Tiêu chí bình chọn: Các bài viết phải đáp ứng được những yêu cầu về nghiên cứu khoa học, trình bày rõ ràng, mạch lạc. Nội dung nghiên cứu tập trung vào những vấn đề cấp thiết liên quan đến Biển Đông trong giai đoạn hiện nay, có những đánh giá, phân tích và đưa ra những biện pháp giải quyết mang tính chuyên sâu.
Phụ lục Giải thưởng Bài nghiên cứu về Biển Đông năm 2017 được đính kèm theo Thông báo này.
Hạn chót để gửi bài tham dự là ngày 31/12/2017.
Thông tin chi tiết xin mời truy cập website www.fess.vn; hoặc liên hệ đồng chí Vũ Quang Tiệp, Điện thoại: 04.62763141; Di động: 0974 032200;  Email: info@fess.vn; quangtiep.fess@gmail.com.

Chi tiết xin mời xem file đính kèm.
Nhận được thông báo này, thủ trưởng các đơn vị thông báo rộng rãi tới các Cán bộ, Giảng viên, Sinh viên và học viên của đơn vị mình biết để tham gia./.