Skip to content Skip to navigation

Thông báo V/v tham gia Hội thảo quốc tế dành cho các Nhà khoa học trẻ của các Trường Đại học khối Kinh tế & Quản trị Kinh doanh (ICYREB2017)

Phòng Khoa học - Công nghệ đã nhận được Thông báo số 469/TB-ĐHKT ngày 21/4/2017 về việc viết tổ chức “Hội thảo quốc tế dành cho các Nhà khoa học trẻ của các Trường Đại học khối Kinh tế & Quản trị Kinh doanh (ICYREB2017)” tại Đà Nẵng.
Tiếp nối thành công của Hội thảo khoa học quốc tế dành cho Nhà khoa học trẻ các Trường Đại học khối Kinh tế và Quản trị kinh doanh 2015, 2016 (ICYREB 2015, 2016), nhằm tạo cơ hội cho các giảng viên trẻ công bố và thảo luận kết quả nghiên cứu về những vấn đề liên quan đến quản trị doanh nghiệp Việt Nam trong cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ IV, đồng thời đóng góp ý tưởng và giải đáp có cơ sở lý thuyết và bằng chứng thực tiễn đáng tin cậy cho việc hoàn thiện thể chế và chính sách hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam, cải cách quản trị doanh nghiệp trong kỷ nguyên số hóa, Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng cùng phối hợp với các trường Đại học khối kinh tế và quản trị kinh doanh tổ chức hội thảo dành cho Nhà khoa học trẻ  - ICYREB 2017 với chủ đề: “Doanh nghiệp Việt Nam & cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ IV”.
1. Chủ đề chính của Hội thảo
Hội thảo tập trung thảo luận những vấn đề trọng tâm liên quan tới sự vận hành của kinh tế và các doanh nghiệp Việt Nam trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ IV, liên quan chủ yếu đến
+ Kinh tế: kinh tế đầu tư, kinh tế phát triển
+ Quản trị kinh doanh: Du lịch, Marketing, Khởi sự kinh doanh, Quản trị chuỗi cung ứng, Quản trị nguồn nhân lực, Thương mại, Ngoại thương…..
+ Ngân hàng - Tài chính - Kế toán: Tài chính doanh nghiệp, Quản trị tài chính, Kế toán, Kiểm toán….
+ Luật kinh tế - Quản lý Nhà nước - Khoa học chính trị
+ Thống kê - Tin học trong kinh tế & kinh doanh
+ Các vấn đề khác có liên quan
2. Diễn giả chính của Hội thảo (Keynote speakers)
GS. TS. Eric D. Ramstetter
Giáo sư nghiên cứu Viện Nghiên cứu phát triển Châu Á
Giáo sư kinh tế trường Đại học Kyushu (Nhật Bản).
Tổng biên tập Tạp chí Journal of Asian Economics từ năm 2007 đến nay.
GS.TS. Nguyễn Đức Khương
Phó Viện trưởng Học viện Kinh doanh – IPAG Business School (Cộng hòa Pháp), xếp hạng 7/200 nhà kinh tế học trẻ xuất xắc nhất thế giới năm 2015, chuyên gia trong lĩnh vực tài chính.
3. Thành phần tham dự
- Chuyên gia và các tác giả gửi bài tham dự Hội thảo. Trong đó, 02 diễn giả chính (keynote speakers) tại hai phiên toàn thể và các diễn giả khác tại các phiên thảo luận chuyên đề (parallel sessions): kinh tế, quản trị doanh nghiệp, luật pháp, tài chính - ngân hàng, kế toán - kiểm toán, toán học và thống kê trong kinh tế và kinh doanh, hệ thống thông tin quản lý, …
- Đại diện lãnh đạo các trường đại học thuộc khối Kinh tế và Quản trị Kinh doanh.
- Giảng viên trẻ các trường đại học thuộc khối Kinh tế và Quản trị Kinh doanh toàn quốc (không quá 40 tuổi).
- Nghiên cứu sinh khối ngành Kinh tế và Quản trị Kinh doanh
- Phóng viên báo/đài.

Nội dung chi tiết xin mời xem tại file đính kèm.