Skip to content Skip to navigation

Thư mời viết bài Hội thảo Quốc tế: "Small & Medium Enterprises: Reliable Catalysts for Economic Growth"

Trung tâm Đào tạo Logistics Đại học Hàng hải Việt Nam phối hợp với Greater Vision Conference & Seminar Organizing, Dubai, UEA tổ chức Hội thảo quốc tế với chủ đề:
Small & Medium Enterprises: Reliable Catalysts for Economic Growth
Dự kiến vào 18-19 tháng 8 năm 2017 tại Đại học Hàng hải Việt Nam Số 484 Lạch Tray, Phường Kênh Dương, Quận Lê Chân, Hải Phòng
Đối với các bài báo tham dự Hội thảo: 
Hạn nộp bài (Abstract and Full paper submission deadline) 25/7/2017;
Ngày đăng ký dự hội thảo chậm nhất 5/8/2017;
Số xuất bản của Kỷ yếu khoa học: ISBN: 978-1-943579-61-7.
Ban Tổ chức là các nhà khoa học có uy tín và kinh nghiệm tổ chức Hội thảo quốc tế.

Công trình nghiên cứu có phản biện, có giá trị công bố quốc tế và có thể truy cập trên website toàn cầu.
Ban tổ chức trân trọng kính mời các nhà khoa học, các nhà nghiên cứu, các tổ chức, cá nhân quan tâm viết bài.
Thông tin về tổ chức Hội thảo và các hướng dẫn có thể xem trên website của Ban tổ chức theo các đường dẫn sau:
http://globalbizresearch.org/Vietnam_Conference_August_2017_1/docs/Hanoi...
Đường link nộp tóm tắt:
http://globalbizresearch.org/Vietnam_Conference_August_2017_1/paper-subm...
Hướng dẫn thanh toán và lệ phí đăng ký:
http://globalbizresearch.org/Vietnam_Conference_August_2017_1/docs/Vietn...
http://globalbizresearch.org/Vietnam_Conference_August_2017_1/registrati...
Các thông tin khác có thể tìm thấy trên website của Ban tổ chức theo đường dẫn:
Website: http://globalbizresearch.org/
Ghi chú: Các tác giả có thể nộp bài trực tiếp hoặc gửi về Trung tâm Logistics theo địa chỉ email: letc@vimaru.edu.vn Trung tâm có trách nhiệm chuyển về Ban tổ chức Hội thảo.

Nội dung chi tiết xin mới xem tại file đính kèm.