Skip to content Skip to navigation

Xét tặng giải thưởng nghiên cứu khoa học Neptune năm học 2017-2018

Với mục đích tạo điều kiện và động viên khuyến khích kịp thời các đơn vị và cá nhân trong toàn Trường có nhiều công trình nghiên cứu khoa học công nghệ xuất sắc, mang lại hiệu quả và khả năng ứng dụng cao, 15h00 ngày 12/11/2018 tại Phòng họp Giao ban, PGS.TS. Phạm Xuân Dương - Chủ tịch Hội đồng Đào tạo & Khoa học Công nghệ (HĐ ĐT&KHCN) chủ trì cuộc họp xét tặng giải thưởng Nghiên cứu khoa học Neptune năm học 2017-2018, với sự tham dự của các thành viên HĐ ĐT&KHCN Trường Đại học Hàng hải Việt Nam.
Tại cuộc họp, PGS.TS. Nguyễn Hồng Vân - Trưởng Phòng Khoa học - Công nghệ (KH-CN) đã báo cáo tóm tắt các số liệu hồ sơ đăng ký tham gia xét tặng giải thưởng của các tập thể và cá nhân. Qua các số liệu báo cáo, các thành viên trong Hội đồng đã tham gia thảo luận, xem xét và đánh giá các công trình tham gia xét tặng dựa trên các tiêu chí xếp loại của Quy chế xét tặng giải thưởng Nghiên cứu khoa học Neptune đã ban hành.
Các thành viên Hội đồng cũng đã thông qua việc chỉnh sửa, bổ sung các tiêu chí đáng giá phù hợp với thực tế và phù hợp với Quyết định số 37/2018/QĐ-TTg của Thủ tướng chính phủ ký ngày 31/8/2018 về việc ban hành quy định tiêu chuẩn, thủ tục xét công nhận đạt tiêu chuẩn và bổ nhiệm các chức danh giáo sư, phó giáo sư; thủ tục xét hủy bỏ công nhận chức danh và miễn nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư. Thống nhất giao cho Phòng KH-CN là đơn vị thường trực căn cứ vào các góp ý của thành viên Hội đồng tiến hành bổ sung các nội dung mới trong quy chế xét tặng Giải thưởng Neptune cho các năm xét giải thưởng tới.
HĐ ĐT&KHCN đã xét và lựa chọn ra được các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc nhất trong hoạt động nghiên cứu khoa học năm học 2017-2018. Kết quả xét tặng giải thưởng Nghiên cứu khoa học Neptune năm học 2017-2018 như sau:

1. Giải thưởng Tập thể

Giải Nhất: Khoa Công trình;

Giải Nhì: Khoa Điện - Điện tử;

Giải Ba: Khoa Hàng hải;

Giải Khuyến khích: Khoa Máy tàu biển, Khoa CNTT, Cao đẳng VMU.

2. Giải thưởng Cá nhân

Giải Nhất: PGS.TS. Lê Anh Tuấn - Viện Cơ Khí;

Giải Nhì: TS. Phạm Tâm Thành - Phòng KH-CN;

Giải Ba: TS. Vương Đức Phúc - Khoa Điện - Điện tử;

Giải Khuyến khích: TS. Lê Thị Hương Giang và TS. Trần Khánh Toàn - Khoa Công trình.

Một số hình ảnh tại cuộc họp của Hội đồng Đào tạo & Khoa học Công nghệ Nhà trường tại buổi xét Giải thưởng NCKH Neptune 2018:

 

PGS.TS. Phạm Xuân Dương - Chủ tịch Hội đồng ĐT&KHCN phát biểu khai mạc

Các thành viên Hội đồng thảo thuận trên cơ sở các hồ sơ tham gia đã được tổng hợp thống kê

Chủ tịch Hội đồng phát biểu kết luận và giao nhiệm vụ cho Phòng KH-CN bổ sung quy chế theo những quy định mới

Tin do  Phòng KH-CN tổng hợp