Skip to content Skip to navigation

Nghiên cứu, thiết kế hệ thống báo động kiểm tra cho tàu biển đáp ứng yêu cầu không người trực ca buồng máy - Research, design monitoring and alarm system to meet requirements for unmanned machinery space

Tác giả: 
Năm: 
Trang: 
3
Tóm tắt: 

Số lượng các con tàu đáp ứng chức năng không người trực ca buồng máy (UMS) đã tăng lên nhanh chóng qua ít năm gần đây. Trong tương lai gần, nhiều chủ tàu sẽ sử dụng hệ UMS không phải chỉ là một phương án để giảm thiểu số lượng thuyền viên và do đó cắt giảm được chi phí vận hành mà còn vì lý do an toàn của người lao động. Bài báo này trình bày một phương pháp mới và hiệu quả trong thiết kế hệ thống báo động kiểm tra mà nó thỏa mãn được cả các ứng dụng có và không người trực ca buồng máy. Trong đó, mỗi module vào/ra tương tự/số hoặc module báo động mở rộng là một hệ vi xử lý có tích hợp thuật toán xử lý và truyền thông tối ưu. Trung tâm điều khiển sử dụng một số màn hình cảm ứng HMI có thể dễ dàng xem các sự kiện, điều khiển trên nền tảng lập trình macro, giám sát, và hiển thị từng trang màn hình đồ họa với các menu và giao diện vận hành thân thiện cũng như dễ dàng xác định được các thông tin truyền từ thiết bị hiện trường về bộ điều khiển.

Tải về: