Skip to content Skip to navigation

Đinh Anh Tuấn

Điều khiển động cơ không đồng bộ Rotor lồng sóc không cần cảm biến tốc độ trong cấu trúc có tách kênh trực tiếp theo nguyên lý thích nghi sử dụng mẫu chuẩn - Speed sensorless control of induction motor using model reference adaptive system in structure wi

Nghiên cứu, thiết kế hệ thống báo động kiểm tra cho tàu biển đáp ứng yêu cầu không người trực ca buồng máy - Research, design monitoring and alarm system to meet requirements for unmanned machinery space

Nghiên cứu, chế tạo la bàn từ số đáp ứng các yêu cầu của tiêu chuẩn tín hiệu hàng hải- Research, manufacturing digital fluxgate compass meet requirements of marine standards signal

Năm: 
Tác giả: 
Trang: 
28
Tạp chí: 

Cải thiện chất lượng truyền động không đồng bộ bằng cấu trúc tách kênh trực tiếp sử dụng Kalman Filter để quan sát từ thông.

Năm: 
Trang: 
113
Tạp chí: 

Nghiên cứu xây dựng hệ thống giám sát dao động cho tổ hợp Diesel – máy phát điện tàu thủy- Studying, building the vibration monitoring system for the marine Diesel – generator sets

Subscribe to RSS - Đinh Anh Tuấn