Skip to content Skip to navigation

Năm 2009

Cải thiện chất lượng truyền động không đồng bộ bằng cấu trúc tách kênh trực tiếp sử dụng Kalman Filter để quan sát từ thông.

Năm: 
Trang: 
113
Tạp chí: 

Nghiên cứu ảnh hưởng của đồng thời nhiệt độ và áp suất lên sự thay đổi nhiệt dung riêng đẳng áp của không khí trong máy nén khí.

Năm: 
Trang: 
94
Tạp chí: 

Quá trình hình thành cặn, muội, axit, keo nhựa trong buồng đốt của động cơ Diesel có guốc trượt và vai trò của các chất phụ gia trong dầu bôi trơn sơ mi xy lanh động cơ Diesel tàu thủy.

Năm: 
Trang: 
64
Tạp chí: 

Pages

Subscribe to RSS - Năm 2009