Skip to content Skip to navigation

Trần Đức Phú

Nghiên cứu va chạm giữa tàu và cầu phao vượt biển phục vụ bảo đảm an toàn hàng hải - A study of vessel-floating bridge collision for maritime safety

Biến dạng uốn của móng thùng chìm dùng cho tháp gió xa bờ trong quá trình lắp đặt- Buckling behaviors of bucket foundation for offshore wind tower during installation

Năm: 
Trang: 
67
Tạp chí: 
Subscribe to RSS - Trần Đức Phú