Skip to content Skip to navigation

Trần Khánh Toàn

Nghiên cứu va chạm giữa tàu và cầu phao vượt biển phục vụ bảo đảm an toàn hàng hải - A study of vessel-floating bridge collision for maritime safety

Một số vấn đề về kỹ thuật và công nghệ khi triển khai ứng dụng hệ thống thiết bị nhận dạng tự động (AIS) cho báo hiệu hàng hải trong điều kiện Việt Nam

Mô phỏng và phân tích tương tác thủy động lực giữa tàu với bờ và đáy luồng hàng hải (phần 1: mô hình toán)- Simulation and numerical investigation of ship-bank and ship-bottom interactions in marine channel (part 1: mathematical model)

Năm: 
Tác giả: 
Trang: 
63
Tạp chí: 
Subscribe to RSS - Trần Khánh Toàn