Skip to content Skip to navigation

Những vấn đề cần giải quyết khi chuyển đổi động cơ Diesel sang sử dụng nhiên liệu khí hóa lỏng

Tác giả: 
Tạp chí: 
Năm: 
Trang: 
108
Tóm tắt: 

Sử dụng nhiên liệu liệu khí cho động cơ diesel thủy là xu thế mà nhiều quốc gia đang thực hiện, tuy nhiên, để các động cơ diesel hoạt động an toàn với loại nhiên liệu này là vấn đề rất quan trọng. Trong bài viết này, tác giả nêu một số những vấn đề khó khăn gặp phải khi sử dụng nhiên liệu khí cho động cơ diesel thủy và một số giải pháp xử lý. 

Tải về: