Skip to content Skip to navigation

Đặng Văn Uy

Chế tạo thiết bị kiểm soát quá trình công tác của động cơ Diesel tàu thuỷ – hướng đi mới trong việc nội địa hoá các sản phẩm công nghệ

Subscribe to RSS - Đặng Văn Uy