Skip to content Skip to navigation

Trần Long Giang

Nghiên cứu mô hình bồi lắng ven biển dưới tác dụng đồng thời của sóng và dòng chảy - Study of coastal sediment modelling under wave and curent co-action

Nghiên cứu ứng dụng phần mềm mike 21 vào tính toán bồi lắng luồng tàu kênh cái tráp- Study application of mike 21 for calculating the sediment of cai trap chanel

Năm: 
Trang: 
57
Tạp chí: 

Nghiên cứu ảnh hưởng của cọc xiên đến sự phân bố nội lực trong kết cấu công trình bến bằng mô hình 3d trong sap 2000- Studying the effects of oblique piles on the distribution of internal force of the quay structure with 3d model in sap 2000

Năm: 
Tác giả: 
Trang: 
40
Tạp chí: 

Nghiên cứu diễn biễn thủy triều tại vị trí cảng biển đà nẵng có xét đến nước biển dâng trong bão- Study the tide in da nang port location with sea level rise during storms

Nghiên cứu tính toán kết cấu đê chắn sóng dạng hộp bê tông cốt sợi thành mỏng đúc sẵn- Study calculation of breakwater structure constructed by thin wall reinforced composite concrete block

Năm: 
Trang: 
100
Tạp chí: 

Nghiên cứu ảnh hưởng của việc chia đài cọc liền khối thành các đài cọc độc lập được liên kết bởi dầm tới sự phân bố nội lực của các cọc

Năm: 
Tác giả: 
Trang: 
13
Tạp chí: 

Pages

Subscribe to RSS - Trần Long Giang