Skip to content Skip to navigation

Công bố khoa học

Năm Tên bài báo Tạp chí Tác giả Link tham khảo
Năm 2016 Nghiên cứu ảnh hưởng của thời điểm phun phân cấp và nhũ tương nhiên liệu sinh học đến đặc tính hoạt động và phát thải khí xả của động cơ Diesel Nguyễn Kim Bảo
Năm 2016 Nghiên cứu xây dựng mô phỏng nguyên lý hoạt động của bơm cao áp, vòi phun động cơ Diesel hãng Man B &W dùng nhiên liệu nặng Nguyễn Trí Minh
Năm 2016 Đảng lãnh đạo xây dựng đường lối đối ngoại từ năm 2001 đến năm 2010 Hoàng Thị Bích Phương
Năm 2016 Quan điểm, chủ trương của Đảng, Nhà nước ta về phát triển cảng biển quốc gia Trần Hoàng Hải
Năm 2016 Hoàn thiện môi trường đầu tư nhằm tăng cường thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài ở Hải Phòng Bùi Thúy Tuyết Anh
Năm 2016 Thực trạng và giải pháp phát triển hoạt động trung tâm Đào tạo Logistics tiểu vùng MeKong – Nhật Bản tại Việt Nam trong giai đoạn 2014-2020 Nguyễn Ngọc Hà
Năm 2016 Nghiên cứu cơ chế quản lý và vận hành thị trường cước vận tải container đường biển trên tuyến nội địa Việt Nam Nguyễn Minh Phương
Năm 2016 Nghiên cứu thực trạng và xây dựng các chỉ tiêu kinh tế đánh giá năng lực cạnh tranh của cảng Hải Phòng Nguyễn Hữu Hùng, Trần Quang Đức
Năm 2016 Nghiên cứu sự thay đổi phân bố địa lý của hoạt động cướp biển trên thế giới giai đoạn 1994 - 2014 và dự báo đến năm 2020 Phạm Thị Bích Vân
Năm 2016 Nghiên cứu hoàn thiện chính sách về giá dịch vụ cảng biển đối với hàng container tại Công ty cổ phần cảng Hải Phòng Hoàng Thị Lịch

Pages