Skip to content Skip to navigation

Công bố khoa học

Năm Tên bài báo Tạp chí Tác giả Link tham khảo
Năm 2016 Nghiên cứu, quy hoạch hệ thống trang thiết bị thí nghiệm công nghệ cơ khí theo định hướng CAD/CAM/CNC Trần Tuấn Anh
Năm 2016 Nghiên cứu thiết kế và mô phỏng số buồng hòa trộn hai pha chất lỏng không nén được Nguyễn Chí Công
Năm 2016 Nghiên cứu tự động hóa tính toán ổ trượt đỡ thủy động Đào Ngọc Biên
Năm 2016 Nghiên cứu,xây dựng cơ sở dữ liệu dao động trên tổ hợp Diesel – Máy phát điện theo Quy phạm Hàng hải Liên bang Nga (2014). Lại Huy Thiện
Năm 2016 Nghiên cứu hoàn thiện chính sách thuế và các khoản thu tài chính liên quan đến bất động sản ở Việt Nam. Tô Văn Tuấn
Năm 2016 Nghiên cứu xác định các yếu tố ảnh hưởng đến chỉ số lợi nhuận của các Ngân hàng thương mại Việt Nam. Phạm Thu Trang
Năm 2016 Biện pháp nâng cao năng lực tài chính đối với các doanh nghiệp cảng biển Việt Nam. Đoàn Thị Thu Hà
Năm 2016 Biện pháp nâng cao năng lực tài chính đối với các doanh nghiệp cảng biển Việt Nam. Hoàng Thị Phương Lan
Năm 2016 Các giải pháp nhằm thúc đẩy sự tham gia chuỗi giá trị dệt may toàn cầu của các doanh nghiệp dệt may Việt Nam Nguyễn Thị Quỳnh Nga
Năm 2016 Các giải pháp phát triển dịch vụ vận tải biển của Việt Nam trong giai đoạn hiện nay. Hồ Mạnh Tuyến

Pages