Skip to content Skip to navigation

Công bố khoa học

Năm Tác giả Tên bài báo Link tham khảo
Năm 2016 Nguyễn Hồng Phúc Nghiên cứu đánh giá ảnh hưởng của một số thông số đầu vào đến quá trình tách dầu trong thiết bị lọc ly tâm.
Năm 2016 Trần Hồng Hà Nghiên cứu phương pháp sử dụng hỗn hợp dầu diesel – nước để giảm nồng độ NOx trong khí xả động cơ diesel
Năm 2016 Phạm Văn Triệu Tính toán động lực học cần trục container gắn trên nền đàn hồi xem container là vật rắn chuyển động song phẳng
Năm 2016 Trần Long Giang Nghiên cứu sử dụng cốt sợi thủy tinh làm móng các công trình trụ điện trên biển
Năm 2016 Đỗ Đức Lưu Nghiên cứu đo dao động xoắn đường trục diesel lsi máy phát điện tại Viện Nghiên cứu Phát triển
Năm 2016 Trần Hữu Long Đánh giá hiệu suất phân ly của thiết bị phân ly dầu – nước bằng phương pháp điện từ trường
Năm 2016 Đinh Thị Thúy Hằng Xây dựng quy trình xác nhận giá trị sử dụng của phương pháp phân tích hóa học trong lĩnh vực hóa môi trường và áp dụng tính toán đối với phương pháp quang phổ hấp phụ nguyên tử xác định hàm lượng Đồng trong mẫu nước
Năm 2016 Bùi Đình Hoàn Đánh giá tác động môi trường và đề xuất quy chế quản lý môi trường trong hoạt động bảo trì, sửa chữa, vệ sinh, luân chuyển sử dụng, quay vòng container tại các cảng container tại Hải Phòng
Năm 2016 Nguyễn Hoàng Yến Nghiên cứu xây dựng các tiêu chí đánh giá đô thị sinh thái phù hợp với điều kiện Việt Nam
Năm 2016 Nguyễn Thị Minh Nguyệt Khảo sát một số yếu tố ảnh hưởng tới quá trình loại bỏ lưu huỳnh trong dầu nhờn bằng phương pháp rửa kiềm, ứng dụng cho dầu nhờn thải của động cơ tàu thủy tải trọng 14.000 DWT

Pages