Skip to content Skip to navigation

Công bố khoa học

Năm Tác giả Tên bài báo Link tham khảo
Năm 2016 PHẠM XUÂN DƯƠNG, Nguyễn Huy Hào THỬ NGHIỆM ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG LÀM VIỆC VÀ MỨC ĐỘ PHÁT THẢI CỦA ĐỘNG CƠ DIESEL TÀU THỦY KHI ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ HÒA TRỘN HHO VỚI NHIÊN LIỆU CẤP CHO ĐỘNG CƠ
Năm 2016 Nguyễn Hữu Tuân, Trịnh Thị Ngọc Hương Unconstrained gender classification by multi-resolution LPQ and SIFT
Năm 2016 Tiếu Văn Kinh E-navigation là gì?
Năm 2016 Nguyễn Đình Dương Phương pháp tìm nghiệm bài toán cân bằng đồng thời là điểm bất động chung của nửa nhóm không giãn trong không gian Hilbert
Năm 2016 Vương Toàn Thu Thủy Đánh giá tác động của đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) và việc gia nhập tổ chức thương mại thế giới (WTO) đến tăng trưởng kinh tế thành phố Hải Phòng, giai đoạn 1989 - 2015
Năm 2016 Nguyễn Văn Thắng, Phạm Trung Minh, Nguyễn Cảnh Toàn, Nguyễn Trọng Đức Ứng dụng internet of things xây dựng ngôi nhà thông minh - Application of internet of things to smarthome
Năm 2016 Đào Quang Dân Một số kiến nghị góp phần hạn chế những tranh chấp giữa thuyền viên với các công ty xuất khẩu thuyền viên- Recommendations to limit disputes between seafarers and crew manning enterprises
Năm 2016 Nguyễn Thanh Sơn Tính toán dây neo ụ nổi có khối treo đơn lẻ- Analysis of mooring line equipped with gravity cell
Năm 2016 Lê Quốc Tiến, Trần Đức Phú, Trần Khánh Toàn Nghiên cứu va chạm giữa tàu và cầu phao vượt biển phục vụ bảo đảm an toàn hàng hải - A study of vessel-floating bridge collision for maritime safety
Năm 2016 Hoàng Văn Mười Bôi trơn xi lanh ở động cơ Diesel 2 kỳ - Cylinder lubrication of 2-stroke Diesel Engines

Pages