Skip to content Skip to navigation

Công bố khoa học

Năm Tác giả Tên bài báo Link tham khảo
Năm 2016 Vũ Minh Trọng Chế tạo, nghiên cứu tính chất của vật liệu tổ hợp LDPE/EVA/nanosilica
Năm 2016 Phạm Thị Hoa Nghiên cứu một số dạng bài tập chuyên sâu môn hóa hữu cơ 1 dành cho sinh viên ngành hóa dầu, Trường ĐH Hàng hải Việt Nam
Năm 2016 Phạm Thị Dương Nghiên cứu xây dựng bộ tiêu chí tàu biển sinh thái áp dụng cho tàu biển VN theo lộ trình của chiến lược PTBV giao thông vận tải khu vực ASEAN
Năm 2016 Trần Anh Tuấn Nghiên cứu, đề xuất một số giải phát về BVMT và TKNL nhằm thúc đẩy tăng trưởng xanh của thành phố Hải Phòng
Năm 2016 Phạm Tiến Dũng Nghiên cứu cấu trúc, tính chất xúc tác zeolit y và ứng dụng trong phản ứng cracking xúc tác lọc hóa dầu
Năm 2016 Phạm Văn Ngọc Nghiên cứu xây dựng bài toán tính năng của tàu bằng phần mềm Napa
Năm 2016 Nguyễn Đại An Nghiên cứu sử dụng phương pháp truyền thống trong hệ thống điều khiển nhiên liệu điện tử sử dụng dầu thực vật-DO
Năm 2016 Nguyễn Văn Hoàn Bố trí lắp đặt trang thiết bị thí nghiệm thực hành phục vụ công tác giảng dạy và nghiên cứu khoa học cho Ngành Kỹ thuật ô tô – KOT
Năm 2016 Trần Xuân Thế Nghiên cứu ứng dụng thiết bị chẩn đoán G-SCAN để chẩn đoán trạng thái kỹ thuật của xe TOYOTA INNOVA trước khi tiến hành sửa chữa
Năm 2016 Vũ Thị Thu Trang Nghiên cứu tự động hóa quá trình thiết kế mô phỏng chóng chóng tàu thủy bằng công nghệ CAD/CAM

Pages