Skip to content Skip to navigation

Công bố khoa học

Năm Tác giả Tên bài báo Link tham khảo
Năm 2016 Bùi Đình Hoàn Đánh giá tác động môi trường và đề xuất quy chế quản lý môi trường trong hoạt động bảo trì, sửa chữa, vệ sinh, luân chuyển sử dụng, quay vòng container tại các cảng container tại Hải Phòng
Năm 2016 Nguyễn Hoàng Yến Nghiên cứu xây dựng các tiêu chí đánh giá đô thị sinh thái phù hợp với điều kiện Việt Nam
Năm 2016 Nguyễn Thị Minh Nguyệt Khảo sát một số yếu tố ảnh hưởng tới quá trình loại bỏ lưu huỳnh trong dầu nhờn bằng phương pháp rửa kiềm, ứng dụng cho dầu nhờn thải của động cơ tàu thủy tải trọng 14.000 DWT
Năm 2016 Vũ Minh Trọng Chế tạo, nghiên cứu tính chất của vật liệu tổ hợp LDPE/EVA/nanosilica
Năm 2016 Phạm Thị Hoa Nghiên cứu một số dạng bài tập chuyên sâu môn hóa hữu cơ 1 dành cho sinh viên ngành hóa dầu, Trường ĐH Hàng hải Việt Nam
Năm 2016 Phạm Thị Dương Nghiên cứu xây dựng bộ tiêu chí tàu biển sinh thái áp dụng cho tàu biển VN theo lộ trình của chiến lược PTBV giao thông vận tải khu vực ASEAN
Năm 2016 Trần Anh Tuấn Nghiên cứu, đề xuất một số giải phát về BVMT và TKNL nhằm thúc đẩy tăng trưởng xanh của thành phố Hải Phòng
Năm 2016 Phạm Tiến Dũng Nghiên cứu cấu trúc, tính chất xúc tác zeolit y và ứng dụng trong phản ứng cracking xúc tác lọc hóa dầu
Năm 2016 Phạm Văn Ngọc Nghiên cứu xây dựng bài toán tính năng của tàu bằng phần mềm Napa
Năm 2016 Nguyễn Đại An Nghiên cứu sử dụng phương pháp truyền thống trong hệ thống điều khiển nhiên liệu điện tử sử dụng dầu thực vật-DO

Pages