Skip to content Skip to navigation

Công bố khoa học

Năm Tên bài báo Tạp chí Tác giả Link tham khảo
Năm 2016 Nghiên cứu sử dụng cốt sợi thủy tinh làm móng các công trình trụ điện trên biển Trần Long Giang
Năm 2016 Nghiên cứu đo dao động xoắn đường trục diesel lsi máy phát điện tại Viện Nghiên cứu Phát triển Đỗ Đức Lưu
Năm 2016 Đánh giá hiệu suất phân ly của thiết bị phân ly dầu – nước bằng phương pháp điện từ trường Trần Hữu Long
Năm 2016 Xây dựng quy trình xác nhận giá trị sử dụng của phương pháp phân tích hóa học trong lĩnh vực hóa môi trường và áp dụng tính toán đối với phương pháp quang phổ hấp phụ nguyên tử xác định hàm lượng Đồng trong mẫu nước Đinh Thị Thúy Hằng
Năm 2016 Đánh giá tác động môi trường và đề xuất quy chế quản lý môi trường trong hoạt động bảo trì, sửa chữa, vệ sinh, luân chuyển sử dụng, quay vòng container tại các cảng container tại Hải Phòng Bùi Đình Hoàn
Năm 2016 Nghiên cứu xây dựng các tiêu chí đánh giá đô thị sinh thái phù hợp với điều kiện Việt Nam Nguyễn Hoàng Yến
Năm 2016 Khảo sát một số yếu tố ảnh hưởng tới quá trình loại bỏ lưu huỳnh trong dầu nhờn bằng phương pháp rửa kiềm, ứng dụng cho dầu nhờn thải của động cơ tàu thủy tải trọng 14.000 DWT Nguyễn Thị Minh Nguyệt
Năm 2016 Chế tạo, nghiên cứu tính chất của vật liệu tổ hợp LDPE/EVA/nanosilica Vũ Minh Trọng
Năm 2016 Nghiên cứu một số dạng bài tập chuyên sâu môn hóa hữu cơ 1 dành cho sinh viên ngành hóa dầu, Trường ĐH Hàng hải Việt Nam Phạm Thị Hoa
Năm 2016 Nghiên cứu xây dựng bộ tiêu chí tàu biển sinh thái áp dụng cho tàu biển VN theo lộ trình của chiến lược PTBV giao thông vận tải khu vực ASEAN Phạm Thị Dương

Pages