Skip to content Skip to navigation

Công bố khoa học

Năm Tác giả Tên bài báo Link tham khảo
Năm 2016 Nguyễn Trường Phi, Đặng Xuân Kiên Thiết kế và phân tích mô hình điều khiển máy bay trực thăng hai bậc tự do dựa trên phương pháp bền vững H∞ - Design and analysis of two degrees of freedom helicopter model based on robust H∞ control synthesis method
Năm 2016 Trần Long Giang Nghiên cứu mô hình bồi lắng ven biển dưới tác dụng đồng thời của sóng và dòng chảy - Study of coastal sediment modelling under wave and curent co-action
Năm 2016 Phùng Anh Tuấn, Nguyễn Nhật Huy Tổ chức và tính chất của hợp kim cu-2,8ni-1,0si dạng tấm mỏng sau hóa già Microstructure and properties of cu-2,8ni-1,0si alloy sheet after aging treatment
Năm 2016 Phùng Tuấn Anh, Nguyễn Đình Chiến, Lê Viết Bình Chế tạo lớp phủ chống ăn mòn và mài mòn trên mặt trong các chi tiết dạng ống trụ tròn bằng công nghệ phun phủ hồ quang điện - Manufacturing of anticorrosion and antiwear coatings on the inner surface of cylindrical tubes by electrical arc spray technolog
Năm 2016 Vương Đức Phúc Ứng dụng vi điều khiển thiết kế bộ điều chỉnh tải đa năng cho hệ truyền động điện - Application of microcontroller to make a mutifunction loader for electrical driver systems
Năm 2016 Phạm Thành Tâm, Đinh Anh Tuấn Điều khiển động cơ không đồng bộ Rotor lồng sóc không cần cảm biến tốc độ trong cấu trúc có tách kênh trực tiếp theo nguyên lý thích nghi sử dụng mẫu chuẩn - Speed sensorless control of induction motor using model reference adaptive system in structure wi
Năm 2016 Đinh Anh Tuấn Nghiên cứu, thiết kế hệ thống báo động kiểm tra cho tàu biển đáp ứng yêu cầu không người trực ca buồng máy - Research, design monitoring and alarm system to meet requirements for unmanned machinery space
Năm 2016 Trong Duc Nguyen- Faculty of Information Technology- Vietnam Maritime University Antenne reconfigurable pour la radio cognitive
Năm 2016 Dung Nguyen Tien1, Tuan Hoang Anh2, 1-Vietnam Maritime University, 2- Ho Chi Minh University of Transportation Effect of ultrasound power and frequency on the diameter of nickel microparticles produced by an ultrasound-aided electric discharge
Năm 2016 Le Dao Hai An - Department of Mathematics- Vietnam Maritime University, Le Van Hien, Tran Thi Loan – Department of Mathematics- Hanoi National University of Education Exponential Stability of Non-Autonomous Neural Networks with Heterogeneous Time-Varying Delays and Destabilizing Impulses

Pages