Skip to content Skip to navigation

Công bố khoa học

Năm Tác giả Tên bài báo Link tham khảo
Năm 2016 Nguyễn Thanh Sơn Tính toán dây neo ụ nổi có khối treo đơn lẻ- Analysis of mooring line equipped with gravity cell
Năm 2016 Lê Quốc Tiến, Trần Đức Phú, Trần Khánh Toàn Nghiên cứu va chạm giữa tàu và cầu phao vượt biển phục vụ bảo đảm an toàn hàng hải - A study of vessel-floating bridge collision for maritime safety
Năm 2016 Hoàng Văn Mười Bôi trơn xi lanh ở động cơ Diesel 2 kỳ - Cylinder lubrication of 2-stroke Diesel Engines
Năm 2016 Nguyễn Trường Phi, Đặng Xuân Kiên Thiết kế và phân tích mô hình điều khiển máy bay trực thăng hai bậc tự do dựa trên phương pháp bền vững H∞ - Design and analysis of two degrees of freedom helicopter model based on robust H∞ control synthesis method
Năm 2016 Trần Long Giang Nghiên cứu mô hình bồi lắng ven biển dưới tác dụng đồng thời của sóng và dòng chảy - Study of coastal sediment modelling under wave and curent co-action
Năm 2016 Phùng Anh Tuấn, Nguyễn Nhật Huy Tổ chức và tính chất của hợp kim cu-2,8ni-1,0si dạng tấm mỏng sau hóa già Microstructure and properties of cu-2,8ni-1,0si alloy sheet after aging treatment
Năm 2016 Phùng Tuấn Anh, Nguyễn Đình Chiến, Lê Viết Bình Chế tạo lớp phủ chống ăn mòn và mài mòn trên mặt trong các chi tiết dạng ống trụ tròn bằng công nghệ phun phủ hồ quang điện - Manufacturing of anticorrosion and antiwear coatings on the inner surface of cylindrical tubes by electrical arc spray technolog
Năm 2016 Vương Đức Phúc Ứng dụng vi điều khiển thiết kế bộ điều chỉnh tải đa năng cho hệ truyền động điện - Application of microcontroller to make a mutifunction loader for electrical driver systems
Năm 2016 Phạm Thành Tâm, Đinh Anh Tuấn Điều khiển động cơ không đồng bộ Rotor lồng sóc không cần cảm biến tốc độ trong cấu trúc có tách kênh trực tiếp theo nguyên lý thích nghi sử dụng mẫu chuẩn - Speed sensorless control of induction motor using model reference adaptive system in structure wi
Năm 2016 Đinh Anh Tuấn Nghiên cứu, thiết kế hệ thống báo động kiểm tra cho tàu biển đáp ứng yêu cầu không người trực ca buồng máy - Research, design monitoring and alarm system to meet requirements for unmanned machinery space

Pages