Skip to content Skip to navigation

Công bố khoa học

Năm Tên bài báo Tạp chí Tác giả Link tham khảo
Năm 2016 Chế tạo lớp phủ chống ăn mòn và mài mòn trên mặt trong các chi tiết dạng ống trụ tròn bằng công nghệ phun phủ hồ quang điện - Manufacturing of anticorrosion and antiwear coatings on the inner surface of cylindrical tubes by electrical arc spray technolog Tạp chí Khoa học Công nghệ Hàng hải Số 47 – 08/2016 Phùng Tuấn Anh, Nguyễn Đình Chiến, Lê Viết Bình
Năm 2016 Ứng dụng vi điều khiển thiết kế bộ điều chỉnh tải đa năng cho hệ truyền động điện - Application of microcontroller to make a mutifunction loader for electrical driver systems Tạp chí Khoa học Công nghệ Hàng hải Số 47 – 08/2016 Vương Đức Phúc
Năm 2016 Điều khiển động cơ không đồng bộ Rotor lồng sóc không cần cảm biến tốc độ trong cấu trúc có tách kênh trực tiếp theo nguyên lý thích nghi sử dụng mẫu chuẩn - Speed sensorless control of induction motor using model reference adaptive system in structure wi Tạp chí Khoa học Công nghệ Hàng hải Số 47 – 08/2016 Phạm Thành Tâm, Đinh Anh Tuấn
Năm 2016 Nghiên cứu, thiết kế hệ thống báo động kiểm tra cho tàu biển đáp ứng yêu cầu không người trực ca buồng máy - Research, design monitoring and alarm system to meet requirements for unmanned machinery space Tạp chí Khoa học Công nghệ Hàng hải Số 47 – 08/2016 Đinh Anh Tuấn
Năm 2016 Antenne reconfigurable pour la radio cognitive Trong Duc Nguyen- Faculty of Information Technology- Vietnam Maritime University
Năm 2016 Effect of ultrasound power and frequency on the diameter of nickel microparticles produced by an ultrasound-aided electric discharge Dung Nguyen Tien1, Tuan Hoang Anh2, 1-Vietnam Maritime University, 2- Ho Chi Minh University of Transportation
Năm 2016 Exponential Stability of Non-Autonomous Neural Networks with Heterogeneous Time-Varying Delays and Destabilizing Impulses Le Dao Hai An - Department of Mathematics- Vietnam Maritime University, Le Van Hien, Tran Thi Loan – Department of Mathematics- Hanoi National University of Education
Năm 2016 Microstructure and Pitting Corrosion Behavior of Plasma-Sprayed Fe-Si Nanocomposite Coating Xi Shi, Xinjing Meng, Qingdong Zhong, Jian Yang, Mingyong Shu, Hongbo Han-State Key Laboratory of Advanced Special Steel- School of Materials Science and Engineering- Shanghai University, QuocBinh Bui- Vietnam Maritime University
Năm 2016 Investigations of Local Corrosion Behavior of Plasma-Sprayed FeCr Nanocomposite Coating by SECM Xi Shi, Mingyong Shu, Qingdong Zhong, Junliang Zhang- State Key Laboratory of Advanced Special Steels- Shanghai University, Qiongyu Zhou- School of Materials Science and Engineering- Jiangxi University of Science and Technology, Quoc Binh Bui- Vietnam Maritime University
Năm 2015 Influence of heat treatment on the wear resistance of BCuAl9Fe4 alloy 1)Nguyen Hai Quan, 2)Vu Anh Tuan, 1)Bui Binh Ha, 1)Pham Mai Khanh, 1) School of Materials Science and Engineering- Hanoi University of Science and Technology, 2) Basic Science Faculty- VietNam Maritime University

Pages