Skip to content Skip to navigation

Công bố khoa học

Năm Tên bài báo Tạp chí Tác giả Link tham khảo
Năm 2015 Analysis the use of abrasive blasting materials in terms of environment and cost for Vietnamese shipyards Workshop on “Efficient Ship Design and Green Shipping” under the theme of UK-ASEAN Knowledge Partnership Programme Ths. Vũ Văn Tuyển
Năm 2015 A wave of the merge and acquisition (M&A) activities in logistics in Vietnam after the formation of the ASEAN Economic Community (AEC) Proceedings of the 8th International Conference of Asian Shipping and Logistics (ICASL 2015) Đỗ Như Quỳnh, Nguyễn Hoa, Phạm Văn Hồng
Năm 2012 Nghiên cứu tự động điều khiển tàu theo đường đi đã định bằng phương pháp bù lệch. 29 TS. Đinh Xuân Mạnh
Năm 2009 CHẾ TẠO THIẾT BỊ KIỂM SOÁT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC CỦA ĐỘNG CƠ DIESEL TÀU THUỶ – HƯỚNG ĐI MỚI TRONG VIỆC NỘI ĐỊA HOÁ CÁC SẢN PHẨM CÔNG NGHỆ Số 17 PGS. TSKH. Đặng Văn Uy, TS. Nguyễn Đại An, TS. Nguyễn Huy Hào
Năm 2008 ĐIỀU KHIỂN GIẢM LẮC NGANG CHO TÀU THỦY BẰNG BÁNH LÁI DÙNG MẠNG NƠRON NHÂN TẠO Số 13 TS. Nguyễn Viết Thành, TS. Nguyễn Phùng Hưng
Năm 2007 PHÂN TÍCH TRẠNG THÁI ỨNG SUẤT- BIẾN DẠNG CỦA PU LI DẪN HƯỚNG BẰNG PHƯƠNG PHÁP PHẦN TỬ HỮA HẠN Số 9 KS. Lê Anh Tuấn
Năm 2007 CẦN THAY ĐỔI CÁCH DẠY, CÁCH HỌC VÀ CÁCH ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG HỌC TẬP CỦA SINH VIÊN NHƯ HIỆN NAY ĐỂ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐÀO TẠO Số 9 GS.TS. Lê Viết Lượng
Năm 2007 ĐÁNH GIÁ CÁC LOẠI NỒI HƠI KHÍ XẢ ĐANG SỬ DỤNG VÀ ĐỀ XUẤT DẠNG KẾT CẤU MỚI Số 9 GS.TS. Lê Viết Lượng
Năm 2007 THIẾT LẬP CƠ CHẾ QUÁ TRÌNH XÚC TÁC PHÂN HỦY H2O2 BẰNG PHỨC CHẤT CỦA Fe(II) VỚI DIETYLENTRIAMIN TRONG HỆ H2O - Fe2+ - DETA - H2O2 Số 9 TS. Ngô Kim Định
Năm 2007 Điều khiển tàu thời tiết xấu Số 9 TS. Trương Văn Đạo

Pages