Skip to content Skip to navigation

Công bố khoa học

Năm Tên bài báo Tạp chí Tác giả Link tham khảo
Năm 2016 Nghiên cứu chỉnh tâm hệ trục tua bin hơi dẫn động bơm hàng trên kho nổi chứa dầu thô, VSO 02 Việt Nam Số 46 – 03/2016 Trương Văn Đạo
Năm 2016 Nghiên cứu các nhân tố kinh tế ảnh hưởng đến tổng lượng hàng Container thông qua cảng Việt Nam Số 46 – 03/2016 Phạm Thị Thu Hằng
Năm 2016 Nghiên cứu ảnh hưởng của việc sắp xếp các khối bê tông đến khả năng ổn định trượt cung tròn của kết cấu kè bờ Số 46 – 03/2016 Trần Long Giang
Năm 2016 Nghiên cứu ảnh hưởng của vận tốc chi tiết và chiều sâu mài đến độ nhám bề mặt khi mài phẳng thép hợp kim 16mn có nhiệt luyện Số 46 – 03/2016 Lương Công Nhớ, Nguyễn Tiến Dũng
Năm 2016 Một số khuyến nghị trong công tác vận hành tàu chở hàng rời có nguy cơ hóa lỏng Số 46 – 03/2016 Nguyễn Kim Phương, Bùi Văn Hưng
Năm 2016 Một số giải pháp mới giấu văn bản thuần túy trong âm thanh số Số 46 – 03/2016 Hồ Thị Hương Thơm, Nguyễn Hạnh Phúc
Năm 2016 Mô phỏng robot pendubot sử dụng robotics toolbox của matlab Số 46 – 03/2016 Phạm Tâm Thành
Năm 2016 Mô hình hóa đặc tính vỏ tàu, chân vịt trên tàu biển chở hàng tổng hợp trong điều kiện khai thác bình thường Số 46 – 03/2016 Lương Công Nhớ, Đỗ Đức Lưu, Trần Ngọc Tú
Năm 2016 Máy phát điện xoay chiều tuyến tính công tác độc lập trong điện sóng biển Số 46 – 03/2016 Đào Minh Quân
Năm 2016 Kích nổ trên động cơ diesel nhiên liệu kép phân tích nguyên nhân và khuyến nghị Số 46 – 03/2016 Nguyễn Kim Bảo, Nguyễn Văn Tuấn

Pages