Skip to content Skip to navigation

Công bố khoa học

Năm Tên bài báo Tạp chí Tác giả Link tham khảo
Năm 2015 Cấu trúc của hệ điều khiển tối ưu và vấn đề về hệ thống có phản hồi - ứng dụng trong bài toán điều khiển tàu tiếp cận-The structure of optimal control system and the problem of feedback - the application for ship control in closed approach Số 43 Nguyễn Xuân Phương, Vũ Ngọc Bích
Năm 2015 Xử lý tín hiệu với thuật toán thích nghi trên DSK- Signal processing with adaptive algorithm on DSK Số 44 Trần Sinh Biên, Trần Thị Phương Thảo
Năm 2015 Xây dựng phần mềm tính toán cự ly vùng biển A2 trong hệ thống GMDSS của Việt Nam Số 44 Nguyễn Thái Dương, Nguyễn Cảnh Sơn, Trần Xuân Việt, Cao Đức Hạnh, Nguyễn Trọng Đức
Năm 2015 Xác định chiều dày nhỏ nhất của lớp bôi trơn trong ô trượt đỡ thủy động Số 44 Đào Ngọc Biên
Năm 2015 Tính toán thảm bê tông trong thiết kế kè- Calculation of concrete carpet in design of revetments Số 44 Nguyễn Thị Diễm Chi
Năm 2015 Tính toán ổn định khí động Flutter của dầm chủ trong kết cấu cầu hệ dây Số 44 Trần Ngọc An
Năm 2015 Thiết kế kháng chấn động đất theo tính năng cho kết cấu công trình cảng Số 44 Nguyễn Thành Trung
Năm 2015 Quy trình công nghệ chế tạo mô hình bảng điện chính tàu thủy- Technical progress for manufacturing a main switchboard model Số 44 Đào Minh Quân
Năm 2015 Ổn định của khối phủ cải tiến RAKUNA-IV cho đê đá đổ mái nghiêng trong điều kiện có sóng tràn Số 44 Lê Thị Hương Giang
Năm 2015 Những nguyên nhân chính và một số bài học kinh nghiệm qua các vụ tai nạn trong hoạt động khai thác cảng biển Việt Nam Số 44 Đặng Công Xưởng

Pages