Skip to content Skip to navigation

Công bố khoa học

Năm Tên bài báo Tạp chí Tác giả Link tham khảo
Năm 2015 Một số đặc điểm cơ bản về môi trường nước biển đảo Côn Đảo- Particular characteristics of sea water of Con Dao island Số 44 Nguyễn Đại An, Đào Mạnh Tiến, Nguyễn Thị Phương
Năm 2015 Đánh giá một số phương pháp tính toán nước dâng trong bão ở Việt Nam Số 44 Hà Xuân Chuẩn, Phạm Văn Trung
Năm 2015 Đánh giá công tác quy hoạch, quản lý và khai thác cảng Việt Nam theo một một số chỉ tiêu cơ bản Số 44 Nguyễn Thị Bạch Dương
Năm 2015 Đặc tính của Anten chấn tử làm việc chế độ thu- Characters of dipole antenna in receiver mode Số 44 Trần Xuân Việt
Năm 2015 Các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ sỹ quan kiểm tra tàu biển tại các cảng vụ Hàng hải Số 44 Lê Quốc Tiến
Năm 2015 Ảnh hưởng của nhiệt độ hâm sấy dầu dừa nguyên chất đến đặc tính phát thải của động cơ Diesel Số 44 Hoàng Anh Tuấn, Lương Công Nhớ, Nguyễn Lan Hương
Năm 2016 Xác định công suất mất mát do ma sát và lượng dầu bôi trơn tiêu thụ trong ổ trượt đỡ thủy động Số 46 – 03/2016 Đào Ngọc Biên
Năm 2016 Về một lớp các phương trình sai phân có nghiệm hội tụ Số 46 – 03/2016 Hoàng Văn Hùng
Năm 2016 Tính toán, mô phỏng động lực học dòng khí xả qua bầu lọc tĩnh điện lắp trên đường xả động cơ Diesel tàu thủy để xử lý muội Số 46 – 03/2016 Trần Hồng Hà, Đỗ Hồng Hải
Năm 2016 Thực trạng ngành hàng hải và giải pháp nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước chuyên ngành hàng hải Số 46 – 03/2016 Bùi Văn Minh ; Lê Quốc Tiến

Pages