Skip to content Skip to navigation

Công bố khoa học

Năm Tên bài báo Tạp chí Tác giả Link tham khảo
Năm 2016 Hiện đại hóa hệ thống định vị sử dụng vệ tinh và ứng dụng trong hàng hải Số 46 – 03/2016 Phạm Việt Hưng
Năm 2016 Giải pháp cải thiện hiệu năng bắt đồng bộ tín hiệu định vị trong môi trường nhiễu phức tạp Số 46 Phạm Việt Hưng, Nguyễn Phương Lâm
Năm 2016 Định kỳ xả cạn cho máy lọc ly tâm thông qua lượng cặn dư trong dầu đốt Số 46 – 03/2016 Nguyễn Ngọc Hoàng
Năm 2016 Cơ cấu đội tàu theo độ tuổi Số 46 – 03/2016 Nguyễn Cảnh Hải
Năm 2016 Chế tạo và thử nghiệm thiết bị tự động điều khiển tàu theo tuyến đường đã lập Số 46 – 03/2016 Phạm Văn Thuần, Mai Mạnh Lân
Năm 2016 Chất lượng thuyền viên xuất khẩu Việt Nam thực trạng và kiến nghị Số 46 – 03/2016 Đào Quang Dân
Năm 2016 Áp dụng phương pháp tích phân trực tiếp bằng sơ đồ sai phân trung tâm trong xây dựng thuật toán tính toán động học dây neo công trình biển Số 46 – 03/2016 Nguyễn Thị Thu Lê, Lê Hồng Bang, Đỗ Quang Khải
Năm 2015 Экспресс-оценка основных характеристик навалочных судов по заданному дедвейту TS.Trần Ngọc Tú
Năm 2015 РАСЧЕТ НАПРЯЖЕННОГО СОСТОЯНИЯ КОНСТРУКЦИЙ КОРПУСА СУДНА С ШИРОКИМ РАСКРЫТИЕМ ПАЛУБЫ Международный союз ученых «Наука. Технология. Производство» № 3 (7) / 2015. ISSN 2340-3499./ TS. Trần Ngọc Tú
Năm 2015 ИССЛЕДОВАНИЕ НЕЛИНЕЙНЫХ СИЛ ВТОРОГО ПОРЯДКА НА ЗНАЧЕНИЙ АМПЛИТУД ПОПЕРЕЧНОЙ КАЧКИ Международный союз ученых «Наука. Технология. Производство» № 4 (8) / 2015. ISSN 2340-3499. ./ TS. Trần Ngọc Tú, TS. Đỗ Quang Khải

Pages