Skip to content Skip to navigation

Công bố khoa học

Năm Tên bài báo Tạp chí Tác giả Link tham khảo
Năm 2015 Design and Implementation of a Low Noise Block for Extended C-Band Earth Station Vietnam Japan Microwave Khanh Duy NGUYEN, Doai Van NGUYEN, Nguyễn Trọng Đức, Luan Thanh VU, Yem Van VU
Năm 2015 Does ownership affect bank performance? An analysis of Vietnamese banks in the post-WTO entry period The 4th Global Business and Finance Research Conference Le Thanh Phuong, Charles Harvie, Amir Arjomandi
Năm 2015 Оценка триботехнических характеристик судовых малосернистых топлив Hội thảo khoa học kĩ thuật quốc tế “Nghiên cứu cơ bản kĩ thuật biển và cơ sở hạ tầng: Lý thuyết-thí nghiệm-thực hành” GS.TSKH. Nadezkin A.V., NCS. Lưu Quang Hiệu
Năm 2015 Разработка методики оценки влияния характеристик cудовых дистиллятных топлив на их смазывающую способность Tạp chí “ Các vấn đề khoa học giao thông Siberi và Viễn Đông” GS.TSKH. Nadezkin A.V., NCS. Lưu Quang Hiệu
Năm 2015 Экспериментальное моделирование влияния основных показателей судовых дистиллятных топлив на противоизносные свойства Tạp chí “Trí tuệ сông nghệ biển” GS.TSKH. Nadezkin A.V., NCS. Lưu Quang Hiệu
Năm 2015 Combining local features for gender classification Information and Computer Science (NICS)-2015 2nd National Foundation for Science and Technology Development Conference on TS.Nguyễn Hữu Tuân
Năm 2015 Advanced sliding mode control of floating container cranes Proceeding of the 16th Asian Pacific Vibration Conference-Hanoi-Vietnam-November 24-26-2015. Phạm Văn Triệu, Hoang Manh Cuong, Lê Anh Tuấn
Năm 2015 Combined controls of floating container cranes Control-Automation and Information Sciences (ICCAIS)-2015 International Conference on Lê Anh Tuấn, Phạm Văn Triệu
Effect of heat treatment on the microstructure and mechanical properties of High Manganese Steel 15Mn2Cr1V International Journal of Engineering Research and Management Nguyen Duong Nam, Le Thi Chieu, Pham Mai Khanh, Pham Huu Kien
Năm 2015 Status Quo of Current Domestic Transportation in The Mekong Delta region and recommendation to improve its efficiency Báo hội thảo ASIAN vận tải & logistic. TS.Đỗ Thị Mai Thơm

Pages