Skip to content Skip to navigation

Công bố khoa học

Năm Tác giả Tên bài báo Link tham khảo
Năm 2015 TS. Nguyễn Hữu Tuân Local Patterns of Gradients for Face Recognition
Năm 2015 Prof. DSc. Dang Van Uy, Prof. DSc. Nguyen Dai An, MSc. Tran The Nam Introduction to a Fuel Continuous Mixer for Marine Diesel Engine’ Application.
Năm 2015 Hoang Manh Chu, Minh Van Nguyen, Hung Ngoc Vu, Kazuhiro Hane Fabrication of Single-Crystal Silicon Nanowires Based on Surface Wet Adhesion.
Năm 2015 Ths. Vũ Văn Tuyển Analysis the use of abrasive blasting materials in terms of environment and cost for Vietnamese shipyards
Năm 2015 Đỗ Như Quỳnh, Nguyễn Hoa, Phạm Văn Hồng A wave of the merge and acquisition (M&A) activities in logistics in Vietnam after the formation of the ASEAN Economic Community (AEC)
Năm 2012 TS. Đinh Xuân Mạnh Nghiên cứu tự động điều khiển tàu theo đường đi đã định bằng phương pháp bù lệch.
Năm 2009 PGS. TSKH. Đặng Văn Uy, TS. Nguyễn Đại An, TS. Nguyễn Huy Hào CHẾ TẠO THIẾT BỊ KIỂM SOÁT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC CỦA ĐỘNG CƠ DIESEL TÀU THUỶ – HƯỚNG ĐI MỚI TRONG VIỆC NỘI ĐỊA HOÁ CÁC SẢN PHẨM CÔNG NGHỆ
Năm 2008 TS. Nguyễn Viết Thành, TS. Nguyễn Phùng Hưng ĐIỀU KHIỂN GIẢM LẮC NGANG CHO TÀU THỦY BẰNG BÁNH LÁI DÙNG MẠNG NƠRON NHÂN TẠO
Năm 2007 KS. Lê Anh Tuấn PHÂN TÍCH TRẠNG THÁI ỨNG SUẤT- BIẾN DẠNG CỦA PU LI DẪN HƯỚNG BẰNG PHƯƠNG PHÁP PHẦN TỬ HỮA HẠN
Năm 2007 GS.TS. Lê Viết Lượng CẦN THAY ĐỔI CÁCH DẠY, CÁCH HỌC VÀ CÁCH ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG HỌC TẬP CỦA SINH VIÊN NHƯ HIỆN NAY ĐỂ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐÀO TẠO

Pages