Skip to content Skip to navigation

Công bố khoa học

Năm Tên bài báo Tạp chí Tác giả Link tham khảo
Năm 2016 Sàn giao dịch vận tải biển Việt Nam và cơ chế vận hành Số 46 – 03/2016 Nguyễn Hữu Hùng
Năm 2016 Quy hoạch tối ưu hệ thống đài thông tin duyên hải Việt Nam ứng dụng thuật toán di truyền Số 46 – 03/2016 Nguyễn Thái Dương, Nguyễn Cảnh Sơn, Trần Xuân Việt, Cao Đức Hạnh, Nguyễn Trọng Đức
Năm 2016 Quá trình phân rã sơ cấp của chùm tia phun nhiên liệu trong động cơ Diesel Số 46 – 03/2016 Lương Công Nhớ, Hoàng Anh Tuấn, Nguyễn Lan Hương
Năm 2016 Phương pháp tính tổng của một lớp chuỗi số có số hạng tổng quát Un là hàm hữu tỉ của n Số 46 – 03/2016 Phạm Văn Minh
Năm 2016 Phân tích, đánh giá và lựa chọn các tiêu chí cơ bản để xây dựng hệ thống vận tải gạo xuất khẩu của Việt Nam giai đoạn 2020-2030 Số 46 – 03/2016 Nguyễn Thị Liên, Phạm Văn Cương, Vũ Trụ Phi
Năm 2016 Phân tích dao động tuần hoàn của cơ cấu cam khi có kể đến sự đàn hồi của cần Số 46 – 03/2016 Hoang Manh Cuong
Năm 2016 Nghiên cứu, xây dựng bộ điều khiển cho lò UV trong hệ thống xử lý nước Ballast Số 46 – 03/2016 Nguyễn Đình Thạch, Nguyễn Cảnh Sơn, Lưu Kim Thành
Năm 2016 Nghiên cứu và ứng dụng thiết bị khảo sát đa tia của Trường Đại học Hàng hải Việt Nam kiểm tra độ sau các tuyến luồng hàng hải và thủy nội địa Việt Nam. Số 46 – 03/2016 Nguyễn Xuân Thịnh, Phạm Văn Trung, Phạm Ngọc Điệp
Năm 2016 Nghiên cứu tối ưu hóa chất phụ gia NANO TiO2 trong dầu bôi trơn tự hồi phục mài mòn Số 46 – 03/2016 Nguyễn Đình Cương, Nguyễn Tiến Dũng, Vũ Văn Tản
Năm 2016 Nghiên cứu khoa học với các công cụ định lượng trong kinh tế vận tải biển Số 46 – 03/2016 Nguyễn Thị Thúy Hồng, Nguyễn Thị Thúy Hà

Pages