Skip to content Skip to navigation

Công bố khoa học

Năm Tác giả Tên bài báo Link tham khảo
Năm 2016 Đào Ngọc Biên Nghiên cứu tự động hóa tính toán ổ trượt đỡ thủy động
Năm 2016 Lại Huy Thiện Nghiên cứu,xây dựng cơ sở dữ liệu dao động trên tổ hợp Diesel – Máy phát điện theo Quy phạm Hàng hải Liên bang Nga (2014).
Năm 2016 Tô Văn Tuấn Nghiên cứu hoàn thiện chính sách thuế và các khoản thu tài chính liên quan đến bất động sản ở Việt Nam.
Năm 2016 Phạm Thu Trang Nghiên cứu xác định các yếu tố ảnh hưởng đến chỉ số lợi nhuận của các Ngân hàng thương mại Việt Nam.
Năm 2016 Đoàn Thị Thu Hà Biện pháp nâng cao năng lực tài chính đối với các doanh nghiệp cảng biển Việt Nam.
Năm 2016 Hoàng Thị Phương Lan Biện pháp nâng cao năng lực tài chính đối với các doanh nghiệp cảng biển Việt Nam.
Năm 2016 Nguyễn Thị Quỳnh Nga Các giải pháp nhằm thúc đẩy sự tham gia chuỗi giá trị dệt may toàn cầu của các doanh nghiệp dệt may Việt Nam
Năm 2016 Hồ Mạnh Tuyến Các giải pháp phát triển dịch vụ vận tải biển của Việt Nam trong giai đoạn hiện nay.
Năm 2016 Nguyễn Thị Hoài Phương Hiệu quả của đọc hiểu phân tầng với sự phát triển kỹ năng đọc hiểu của sinh viên chuyên ngữ năm nhất Trường Đại học Hàng hải Việt Nam
Năm 2016 Đỗ Thị Anh Thư A survey on teaching and learning English reading skill at Vietnam Maritime University - Khảo sát tình hình dạy và học kỹ năng đọc hiểu tiếng Anh tại Đại học Hàng Hải Việt Nam

Pages