Skip to content Skip to navigation

Công bố khoa học

Năm Tác giả Tên bài báo Link tham khảo
Năm 2016 Phạm Đức Phương pháp tính toán thép ống thành mỏng tạo hình nguội sử dụng trong máy nâng chuyển
Năm 2016 Bùi Thức Đức Nghiên cứu ứng dụng hệ thống điều khiển khí nén cấp tải cho băng vận chuyển trong dây chuyền sản xuất công nghiệp
Năm 2016 Nguyễn Vĩnh Hải Phân tích các đặc tính màng dầu bôi trơn ổ đỡ bằng phương pháp số
Năm 2016 Trần Tuấn Anh Nghiên cứu, quy hoạch hệ thống trang thiết bị thí nghiệm công nghệ cơ khí theo định hướng CAD/CAM/CNC
Năm 2016 Nguyễn Chí Công Nghiên cứu thiết kế và mô phỏng số buồng hòa trộn hai pha chất lỏng không nén được
Năm 2016 Đào Ngọc Biên Nghiên cứu tự động hóa tính toán ổ trượt đỡ thủy động
Năm 2016 Lại Huy Thiện Nghiên cứu,xây dựng cơ sở dữ liệu dao động trên tổ hợp Diesel – Máy phát điện theo Quy phạm Hàng hải Liên bang Nga (2014).
Năm 2016 Tô Văn Tuấn Nghiên cứu hoàn thiện chính sách thuế và các khoản thu tài chính liên quan đến bất động sản ở Việt Nam.
Năm 2016 Phạm Thu Trang Nghiên cứu xác định các yếu tố ảnh hưởng đến chỉ số lợi nhuận của các Ngân hàng thương mại Việt Nam.
Năm 2016 Đoàn Thị Thu Hà Biện pháp nâng cao năng lực tài chính đối với các doanh nghiệp cảng biển Việt Nam.

Pages