Skip to content Skip to navigation

Đào Quang Dân

Một số kiến nghị góp phần hạn chế những tranh chấp giữa thuyền viên với các công ty xuất khẩu thuyền viên- Recommendations to limit disputes between seafarers and crew manning enterprises

Thuật toán xác định vị trí tàu bằng phương pháp thiên văn với hướng đi và tốc độ tàu không thay đổi trong quá trình quan sát thiên thể.

Năm: 
Trang: 
72
Tạp chí: 
Subscribe to RSS - Đào Quang Dân